Основни теории за развитието на личността.

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог

 

Личностно развитие – целенасочен процес от последователни промени в преживяванията и поведението на личността.

Фактори влияещи върху личностното развитие:

 1. Индивидуалните заложби.
 2. Влиянието на средата.

Психология на развитието – научна дисциплина занимаваща се с изучаването на етапите в развитието на човека.

Развитие на познавателните процеси според Жан Пиаже:

 1. Всяко човешко същество е организъм, който се приспособява към заобикалящата го среда и я приспособява към себе си.
 2. Интелигентността е най-съвършената форма на приспособяване чрез мисленето.
 3. Развитието на детското мислене преминава през различни стадии, през които се овладяват нови познавателни „инструменти“ и умения. Бебетата опознават света чрез сетивните усещания и движенията си. Малките деца овладяват езика като средство за познание. В началната училищна възраст се развива конкретното мислене. След 12 годишна възраст децата са способни да изграждат и проверяват хипотези и да използват въображението си като средство за познание.

Психо-социалното развитие на човека според Ерик Ериксон:

 1. Разбира развитието като постоянно взаимодействие между наследственост и фактори от заобикалящата среда.
 2. Развитието преминава през 8 етапа и е насочено от егоцентризма към взаимодействието с другите хора.
 3. Във всеки етап човек е изправен пред определена криза/конфликт/задача.
 4. Всеки следващ етап зависи от успешното преминаване и справяне с предишната задача/криза/конфликт/етап.
 5. Ключов етап според Ериксон е юношеството – преходът от детството към живота на възрастния.

Морално развитие на човека според Колбърг:

 1. Моралното развитие на човека е процесът на поява и промяна в разбирането му за моралните норми.
 2. Формира се в процеса на взаимодействие с другите хора и се основава на универсалните ценности като уважение и любов.
 3. 3 основни нива в моралното развитие – предконвенционално ниво (получаване на награда или избягване на наказание), конвенционален (съобразяване с очакванията и одобрение от хората), следконвенционален (човек се ръководи от принципи и ценности, които са превърнати във вътрешни правила).

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама