Валентин Бояджиев

Психологично консултиране, психоаналитична психотерапия, психоанализа. Можете да запазите час на телефон: 0894 794 420

Безплатни психологични консултации за юноши

Уважаеми дами и господа, всеки месец в кабинета се извършва по една безплатна консултация за юноши (между 15 и 20 годишна възраст)

Юношеството е един период наситен с динамични промени както в личностен план, така и в социален. Всеки млад човек преминаващ през този етап се изправя пред множество изпитания и трудности. Основната задача пред която се изправя всеки млад човек (мъж или жена) е изграждането на своята идентичност. Този сложен процес невинаги минава леко и безпроблемно. В този етап всеки човек прави преход между детството и живота на възрастния. Този етап на психосоциалното развитие обхваща периода между 12-20 годишна възраст. Това е кулминационният момент в теорията на Ерик Ериксон, тъй като в този период юношите синтезират своя предшестващ опит, за да формират стабилно чувство за идентичност. Така например от първия стадий до кризата на идентичността идва потребността от доверието в себе си и в другите, поради което юношите много „нахъсано“ търсят хора и идеи, на които да вярват. Ако е изградено чувството, че можеш свободно да се определиш чрез това, което желаеш, то юношата започва да търси възможност да взема решения по отношение на своята бъдеща професионална дейност (професионална идентичност). Постигането на идентичност чрез отговор на въпроса „Кой съм аз?“ се съпровожда и от породената добродетел в този стадий, това е способността да се поддържа ангажираност независимо от противоречивите ценностни системи. На този етап младият човек започва ясно да осъзнава своите потребности, умения и страхове. Аз-образът и самооценката на юношата придобиват някаква завършеност и характерност. Започват и плановете и копнежите за бъдещето, свързани с образование, семейство и професия.

За да заявите своето желание за безплатна консултация, можете да се свържете с мен на лично съобщение в официалната ми страница във facebook.

Заявки се подават всеки месец от 1-во до последно число на месеца. В края на всеки месец заявките се обработват по хронологичен ред и се предоставя безплатна консултация съответно на първия подал заявка. 

Всеки месец първият подал заявка за консултация ще получи отговор от мен на своето запитване и ще му бъде предоставен безплатен час в удобно и за двете страни време. Внимание: не всички заявили желание ще получат час в съответния месец. 

Внимание: Безплатната консултация може да се ползва само при директно проявен интерес от страна на консултираното лице (не е възможно родител, роднина или приятел да заяви желание за консултация на друг човек). Това условие е от изключителна важност и е свързано с мотивацията на консултираното лице.

%d блогъра харесват това: