Как започва всичко? Начала на философията. Философията като светоглед. Как да разбираме философски текстове.

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог

Мит – от древногръцки – най-често предавани от уста на уста в прастари времена, много преди да има писменост. Митовете разказват за началата на света, за герои, богове и титани, за появата на небето и земята, за подземното царство и т.н. През VIII век преди Христа Хезиод записва митовете на древните гърци в книга и я нарича „Теогония“ („Раждането на боговете“).

Антропоморфизъм – от древногръцки – антропос (човек) и морфе (форма). При антропоморфизмът боговете приличат на хората, имат техните качества и характеристики (чувства, емоции, желания, страсти, вид).

Логос – от древногръцки – означава „слово“, „разум“, „закон“, „наука“.

През VI век преди Христа, Талес (древногръцки философ) стигнал до заключението, че митовете не са надежден начин за обяснение на света. Не въображението, а логиката, разума, фактите трябва да са водещи при търсенето на отговорите на въпросите КАКВО и КАК е възникнал Космосът. Тези въпроси дават началото на философията и науката, която познаваме днес.

Начало – не означава само къде и кога започва нещо. Под „начало“ философите разбират първопричините на всички други неща. През VI-V в. пре. Хр. за начало се смятат четирите елемента (прост) – огън, въздух, вода и земя. Когато нещо е просто, то е неразрушимо и вечно, няма нищо по-малко от него (не може да се разпадне). Открием ли го, ще разберем какво стои в основата на Вселената.

Чудо – събитие, което напълно противоречи на законите на природата. Буди учудване, след това удивление и след това размишление, т.е. е подходящо начало за всяко философстване. Друго начало на философията е „съмнението“.

Гранична ситуация – ситуация, за която не сме подготвени и която поставя под въпрос живота ни така, както сме го живели до момента.

Религия – от латински – religio – свързаност, обвързаност. Религията представлява представи и вярвания за произхода на света и смисъла на живота, описани в свещени разкази и книги. Хората, които вярват в тях, избират да водят определен начин на живот, който съответства на техните убеждения.

Битие – основна философска категория, която обозначава представата, че всичко съществуващо има единно всеобщо основание.

Прогрес – от латински – progredi – напредвам. Буквално означава „напредък“.

Хипократ (460 – 370 г. пр. Хр.) – най-известният лекар в Античността. На негово име е наречена клетвата, която и днес полагат всички лекари.

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама