Справяне с агресията в конфликтни ситуации.

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог

 

Агресия – всяко поведение, което има за цел да навреди на друго живо същество. В основата на агресивното поведение е желанието да се упражни принуда и да се нарани другият.

Насилие – силова принуда; насилието може да бъде физическо, психическо, сексуално.

Най-често срещани причини за агресията:

  1. Възприемане и разбиране на поведението на другия като враждебно и застрашаващо.
  2. Потребност от сигурност, приемане или признание, която се изостря от външни стимули и се удовлетворява чрез налагане със сила.
  3. Наблюдаване на агресивни модели за справяне с конфликти у другите (обиди, унижение, подценяване, физическа разправа).
  4. Недостатъчно развити умения за общуване, които да включват положителни модели на справяне с конфликтните ситуации.

Форми на агресия:

  1. Физическа – физическо нараняване, бой и др.
  2. Словесна/вербална – крясъци, говорене на висок глас, обиди, заплахи.
  3. Пасивна агресия – мълчание, пренебрегване, бездействие с цел да се нарани другия.

Тормоз – често упражняваното насилие и агресия срещу един и същ човек.

Мобинг – повтарящ се групов тормоз, независимо в каква общност се случва – в училище, на работното място или в групите и социалните мрежи.

Кибермобинг – тормоз в интернет пространството.

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама