Валентин Бояджиев

Психологично консултиране, психоаналитична психотерапия, психоанализа. Можете да запазите час на телефон: 0894 794 420

Диетология

Изработване на хранителен режим и режим за суплементиране при проблемни състояния и диагностицирани заболявания.

От Валентин Бояджиев – диетолог и психолог

Валентин Бояджиев Диетолог

Професионален опит и поле на дейност:

   Професионалният ми път в областта на храненето, диетологията и суплементирането започна през 2011 година. Както всеки млад човек интересът и фокусът ми бе насочен към добрата естетическа визия, спортните резултати и достигането на максималната продуктивност на тялото и професионалната ми дейност бе насочена към клиенти желаещи да постигнат именно тези цели. С течение на времето и натрупването на все повече научни познания, опит и научно изследователска дейност в областта, интересът и фокусът ми се премести към областта на разностранните проблемни състояния и тежките заболявания. По-късният ми опит в областта на психологията и психопатологията ме отведе още по-дълбоко в срещата между тялото и психиката. По този начин се докоснах до една необятна област от научното и практическото познание свързана както с проблемите и патологиите в телесното, така и с проблемите и патологиите в душевното състояние на човека. През годините съм работил с различни клиенти със соматични, психични и психосоматични оплаквания. 

        В тази секция на сайта приветствам всички онези, които желаят да подобрят физическото и психичното си здраве чрез правилно и персонализирано хранене и подходящо суплементиране. Услугите, които предлагам на вашето внимание са описани по-долу. Всяка услуга е изготвена специално и персонално за нуждите на съответния клиент. В изготвянето на персоналните програми/режими прилагам един холистичен подход към всеки клиент. 

        Изготвените хранителни режими от мен са носочени към подобряването на цялостното здраве на клиента, както соматично (телесно), така и психично/психосоматично. Работя с клиенти с психологични, психосоматични и соматични (телесни) проблемни състояния и диагностицирани заболявания. 

„Това, което хората наричат алтернативна медицина, аз наричам ИСТИНСКАТА медицина, защото много преди да се появи скалпела храната е била лекарството.“
Валентин Бояджиев – диетолог и психолог

   Професионалната ми дейност е насочена към проблемни състояния и заболявания свързани с:

 1. Нервната система.
 2. Храносмилателната система.
 3. Сърдечно съдовата система.
 4. Дихателната система.
 5. Имунната система.
 6. Опорно-двигателната система.
 7. Отделителна система.
 8. Ендокринна система.
 9. Пикочо-полова система.
 10. Психичното здраве и повлияването му чрез хранене и суплементация и други.
Процедура по изработване и реализация на хранителния режим и режима за суплементиране при проблемни състояния и диагностицирани заболявания:
 1. Изберете вашата услуга, попълнете и изпратете формата по-долу.
 2. В три дневен срок след попълването и изпращането на формата ще получите e-mail с информация относно заплащането на избраната от Вас услуга. Всички услуги се заплащат по банков път. Информация относно банковата сметка ще получите заедно с първата ни e-mail кореспонденция относно вашия избор.
 3. В три дневен срок след изборa и поръчката на режим ще Ви бъде изпратен персонално изготвен въпросник от мен по посочения от Вас e-mail. Вие е необходимо да попълните въпросника максимално коректно и пълно и да приложите към него сканирани всички видове изследвания, с които разполагате (ако разполагате с такива). Това е необходимо, за да може да бъде изработен най-подходящият за Вас и вашето био-психо-социално състояние режим.
 4. След като сте попълнили въпросника и сте приложили допълнителните документи можете да го изпратите в e-mail кореспонденцията към мен.
 5. В седем дневен срок вашият въпросник и приложените от Вас медицински документи ще бъдат анализирани и ще Ви бъде изготвена хранителна стратегия и стратегия за суплементиране (за избрания времеви период – 90, 180, 365 дни) и ще Ви бъдат изпратени в същата кореспонденция.
 6. След получаването на изработения от мен режим, Вие ще започнете да го имплементирате/прилагате, като ми съобщите в e-mail кореспонденцията датата на започване на режима. Това е необходимо, за да можем максимално адекватно да проследяваме динамиката на вашето био-психо-социално функциониране и състояние.
 7. Всяка седмица в ден събота ще извършваме мониторинг на ефективността и ефикасността на вашия хранителен режим (според избраната от Вас продължителност на режима). Ще поддържаме e-mail кореспонденция всяка седмица, за да можем да реагираме адекватно на изискванията на био-психо-социалното Ви състояние. Ще актуализираме хранителната стратегия при необходимост.
 8. На всеки три месеца е препоръчително да извършвате кръвни, уринарни и други изследвания според спецификата на вашето състояние или диагностицирано заболяване и да ми изпращате резултатите от вашите изследвания, за да можем да актуализираме адекватно вашата хранителната стратегия за максимални резултати.
 9. След завършване на работния ни цикъл избран от Вас (90, 180, 365 дни) по желание можем да продължим нашата работа и успехи в избрано от Вас направление.

Предлаганите от мен услуги:

Валентин Бояджиев ДиетологИзработване на хранителен режим и режим за суплементиране при проблемни състояния и диагностицирани заболявания.
90 дневен режим (3 месеца)
Услугата включва:

 1. Изработване на персонализиран хранителен режим.
 2. Изработване на персонализиран режим за суплементиране.
 3. 12 имейл кореспонденции разпределени равномерно през 3 месечния период (4 пъти месечно)
 4. 3 месеца мониторинг на резултатите, ефективността и ефикасността на режима.
 5. Гъвкавост и актуализиране на хранителната стратегия при необходимост за максимална ефективност и резултати.
 6. Проследяване на показатели свързани с кръвни изследвания, хормонални изследвания и други.

Цена на услугата: 210 лв. Период на услугата: 90 дни (3 месеца)

 

Валентин Бояджиев ДиетологИзработване на хранителен режим и режим за суплементиране при проблемни състояния и диагностицирани заболявания.
180 дневен режим (6 месеца)
Услугата включва:

 1. Изработване на персонализиран хранителен режим.
 2. Изработване на персонализиран режим за суплементиране.
 3. 24 имейл кореспонденции разпределени равномерно през 6 месечния период (4 пъти месечно)
 4. 6 месеца мониторинг на резултатите, ефективността и ефикасността на режима.
 5. Гъвкавост и актуализиране на хранителната стратегия при необходимост за максимална ефективност и резултати.
 6. Проследяване на показатели свързани с кръвни изследвания, хормонални изследвания и други.

Цена на услугата: 360 лв.  Период на услугата: 180 дни (6 месеца)

 

Валентин Бояджиев ДиетологИзработване на хранителен режим и режим за суплементиране при проблемни състояния и диагностицирани заболявания.
365 дневен режим (1 година)
Услугата включва:

 1. Изработване на персонализиран хранителен режим.
 2. Изработване на персонализиран режим за суплементиране.
 3. 48 имейл кореспонденции разпределени равномерно през 12 месечния период (4 пъти месечно).
 4. 12 месеца мониторинг на резултатите, ефективността и ефикасността на режима.
 5. Гъвкавост и актуализиране на хранителната стратегия при необходимост за максимална ефективност и резултати.
 6. Проследяване на показатели свързани с кръвни изследвания, хормонални изследвания и други.

Цена на услугата: 600 лв.  Период на услугата: 365 дни (12 месеца)

 

Валентин Бояджиев Диетолог

Изработване на режим за суплементиране при проблемни състояния и диагностицирани заболявания.
90 дневен режим (3 месеца)
Услугата включва:

 

 1. Изработване на персонализиран режим за суплементиране.
 2. 12 имейл кореспонденции разпределени равномерно през 3 месечния период (4 пъти месечно)
 3. 3 месеца мониторинг на резултатите, ефективността и ефикасността на режима.
 4. Гъвкавост и актуализиране на стратегията за суплементиране при необходимост за максимална ефективност и резултати.
 5. Проследяване на показатели свързани с кръвни изследвания, хормонални изследвания и други.

Цена на услугата: 150 лв. Период на услугата: 90 дни (3 месеца)

 

Валентин Бояджиев Диетолог

Изработване на режим за суплементиране при проблемни състояния и диагностицирани заболявания.
180 дневен режим (6 месеца)
Услугата включва:

 

 1. Изработване на персонализиран режим за суплементиране.
 2. 12 имейл кореспонденции разпределени равномерно през 3 месечния период (4 пъти месечно)
 3. 3 месеца мониторинг на резултатите, ефективността и ефикасността на режима.
 4. Гъвкавост и актуализиране на стратегията за суплементиране при необходимост за максимална ефективност и резултати.
 5. Проследяване на показатели свързани с кръвни изследвания, хормонални изследвания и други.

Цена на услугата: 240 лв. Период на услугата: 180 дни (6 месеца)

 

Валентин Бояджиев Диетолог

Изработване на режим за суплементиране при проблемни състояния и диагностицирани заболявания.
365 дневен режим (12 месеца)
Услугата включва:

 

 1. Изработване на персонализиран режим за суплементиране.
 2. 12 имейл кореспонденции разпределени равномерно през 3 месечния период (4 пъти месечно)
 3. 3 месеца мониторинг на резултатите, ефективността и ефикасността на режима.
 4. Гъвкавост и актуализиране на стратегията за суплементиране при необходимост за максимална ефективност и резултати.
 5. Проследяване на показатели свързани с кръвни изследвания, хормонални изследвания и други.

Цена на услугата: 360 лв. Период на услугата: 265 дни (12 месеца)

 

Ако желаете да се възползвате от някоя от услугите предлагани от мен или желаете допълнителна информация, попълнете следната форма:

 

 

Ако секцията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!

%d блогъра харесват това: