Стратегии за поведение в конфликтни ситуации

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог

 

Конфликт – отношение, характеризиращо се с противоречия, противоборство и противопоставяне, в основата на което стоят различни интереси.

Положителни страни на конфликта:

  1. Възможност да опознаем по-добре себе си.
  2. Възможност да опознаем хората около нас.
  3. Обогатяване на практическия опит за справяне в различни ситуации.
  4. Придобиване на нова информация.
  5. Възникват идеи за промяна на поведението ни и развитието на нови умения.
  6. При преодоляване на конфликта е възможно сплотяване на страните.

Модели на поведение в конфликтна ситуация:

  1. Сътрудничество – търси се решение, което еднакво добре да удовлетворява интересите на двете страни. Зачита се чуждата гледна точка.
  2. Съперничество – търси се решение със сила и надмощие над опонента.
  3. Приспособяване – пренебрегват се собствените интереси в името на това другите да се чувстват добре.
  4. Отбягване – не се полагат усилия за разрешаване на конфликта. Той по-скоро се отбягва.
  5. Компромис – готовност за отстъпки, като се очаква и другата страна да отстъпи.

Стратегии за разрешаване на конфликти:

  1. Решаване на конфликти – процес, при който спорещите се опитват да се справят със ситуацията, като прилагат различни стратегии и подходи. За успешното уреждане на един конфликт е нужна положителна нагласа на участниците, добронамереност и уважаване на мнението на всеки. Не е необходимо да се опитваме да променяме другите. Възможно е да променим единствено себе си и своето виждане за ситуацията.
  2. „Печеля-губи“ – стратегия на разрешаване на конфликта, при която едната страна се стреми да надделее непременно и да спечели за сметка на другата.
  3. „Печеля-печели“ – стратегия на разрешаване на конфликта, при която спорните въпроси се уреждат, като се отчитат интересите и на двете страни. Всеки от участниците прави отстъпки и двете страни печелят от общото решение.

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!