Валентин Бояджиев

Психологично консултиране, психоаналитична психотерапия, психоанализа. Можете да запазите час на телефон: 0894 794 420

Психодиагностика и изработване на становище относно психо-социалното функциониране на личността

Какво представлява психодиагностичната оценка?
Психодиагностичната оценка е специализирана процедура за идентифициране и диференциране на симптомите на клиента, засилване на диагностичната точност и предоставяне на поглед върху ежедневното му функциониране. Използвайки обективни и проективни тестове, ние (професионалистите) сме в състояние точно да картографираме симптомите на клиента към диагностичните критерии, като в крайна сметка осигуряваме яснота, спокойствие и път напред. Този процес понякога се нарича също „психодиагностично изследване“ и „психодиагностична оценка“.

Кой може да се възползва от този вид оценка?
Ако се борите със симптоми като тревожност, депресия, стрес, липса на мотивация, хиперактивност, проблеми със съня, невнимание, пристрастяване, и други, психодиагностичната оценка може да даде полезна информация и да насочи към определена диагноза/състояние и какво да предприемете спрямо него (т.е. лечение, специални места за настаняване и други препоръки). За лица, които вече са на лечение, психодиагностичната оценка може да предостави на вашия терапевт допълнителна информация, която да помогне за насочване на лечението по пътя към разбиране и лечение.

Какъв вид тестове включва това?
Процесът на тестване варира в зависимост от естеството на вашите симптоми, но може да включва описи на интелигентност, внимание, памет, учене, екзекутивни процеси (планиране, организация и вземане на решения), решаване на проблеми, възприятие и двигателни умения, академични умения, езикови умения, личност, емоционален статус и поведение. Описите варират по своя характер, като някои от тях се състоят от въпросници за самоотчитане, обективни тестове (тестове за способности) и проективни тестове.

Какъв доклад мога да очаквам?
Докладът за психодиагностичната оценка е изчерпателен документ, който включва подробни резултати и обобщение за всеки тест, както и синтез на теста, който предоставя картина на цялостното функциониране и диагноза. Всички доклади също предлагат съобразени препоръки въз основа на резултатите от тестовете.

Цена и продължителност на психодиагностичната оценка.
Всяка оценка е с различна продължителност в зависимост от сложността и комплекстността на симптоматиката и състоянието на клиента като цяло, от неговата мотивация, активното му участие в процеса и неговите съпротиви. Средната продължителност за една базова психоадиагностична оценка е 4 сесии с продължителност от 50 минути всяка. Всяка сесия е на цена от 30 лева. При деца: необходимото време е с една или две сесии по-дълго заради необходимостта от сваляне на анамнеза от родителите и другите роднини (при необходимост) и от по-деликатния въпрос за изграждането на доверителна връзка между детето и терапевта/специалиста. След приключването на всички сесии (4-6 сесии според спецификата на случая) се изготвя пълно описателно становище относно био-психо-социалното функциониране на клиента. Изготвянето на становището отнема технологично време (3 – 4 работни дни) поради сложността на анализа и интерпретацията на психичните феномени и тяхното значение. Изготвеното становище се предоставя лично на клиента (в случая с дете, се предоставя на неговите законни настойници), като се дават допълнителни насоки и обяснения относно резултатите от психодиагностиката. Изготвянето и предоставянето на становището се заплаща в деня на предоставянето му на клиента и е на цена – 100 лева.

Ако искате да научите повече?
Ако имате допълнителни въпроси относно процеса на психодиагностична оценка, моля, свържете се с мен. Можете да се свържете с мен на телефон 0894 794 420, на лично съобщение в официалната страница във facebook или чрез формата за контакт отдолу.

%d блогъра харесват това: