Психично здраве и качество на живот.

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог

 

Психично здраве – състояние на благополучие, което позволява на хората да реализират своите способности, да се справят с нормалните трудности в живота, да работят продуктивно и плодотворно и да допринасят за развитието на своята общност.

Психично разстройство – такова поведение и преживяване, което значително и за продължителен период от време се отклонява от обичайната норма, причинява страдание и вреда на човека и неговото обкръжение.

Критични житейски ситуации – ситуации, при които живота на човека се променя така, че се нарушава равновесието между личността и средата. Това състояние се преживява като емоционално натоварване и се налага човекът да положи усилия, за да се приспособи към променената житейска ситуация.

Стрес – спонтанна психо-физична реакция в организма при попадане в неочаквани ситуации, които са преценени като предизвикателни, вредни или застрашаващи.

Стадии на човешките реакции на стрес:

  1. Лека тревожност – прилив на енергия, усещане за добре свършена работа; стресът мобилизира и стимулира човека.
  2. Дистрес – преживяване на свръхнатоварване.
  3. Хроничен стрес – избухливост, напрежение, главоболие.
  4. „Прегряване“ – емоционално изтощение, невъзможност за възстановяване на енергията през кратки почивки.

Хранителни разстройства – при занижена самооценка, самокритичност, силно желание за контрол и повишена тревожност поради проблеми във взаимоотношенията със семейството и връстниците може да се стигне до анорексия или булимия.

Депресия – психично разстройство, при което човек страда от прекомерна тъга. Характеризира се с дълготрайно понижено настроение, загуба на интерес и неспособност да се изпитват радост и удоволствие, спадане на енергията за живот, загуба на апетит, безсъние, лесна умора, намалена способност за съсредоточаване и разумна преценка, чувство за вина, усещане за неспособност и дори мисли за самоубийство.

Зависимостфизиологична (зависимост на тялото от веществото), психична (преобладаваща насоченост на мисълта и действията към приемането на веществото) и социална (чрез натиска от определени хора и групи, за които употребата на наркотици е начин на живот).

Фактори и причини за проблемите с психичното здраве:

  1. Неблагоприятно външно влияние (свръхвисоки изисквания, прекалена критичност, липса на любов, липса на подкрепа и приемане, конфликти, загуби, тежки проблеми в училище, употреба на ПАВ, престъпност, ниско качество на живот).
  2. Особености на личността (ниска самооценка, слаб самоконтрол, недостатъчно себепознание, неразвита емоционална интелигентност).

Вътрешен локус на контрола – убеждение, че резултатите от поведението на човека се дължат на личните качества и положените усилия, т.е. контролират се отвътре.

Външен локус на контрола – убеждение, че резултатите от постъпките на човека зависят предимно от външни фактори – късмет, стечение на обстоятелствата или други хора.

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама