Кой съм аз? Личностната идентичност като философски проблем.

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог

 

 1. Идентичност – от латински idem – един и същ; identitas – тъждественост. Ние непрекъснато се променяме и въпреки това си оставаме същите.
 2. Душа и тяло:
 • Душата е нематериална и вечна, запазва се непроменена независимо от всички телесни промени. Тя превъзхожда тялото и е негов господар. Тя е носителят на нашата идентичност.
 • Тялото е част от материалния свят. Както всичко веществено, то подлежи на промяна и унищожение – на живот и смърт.
 • Платон, Питагор и Аристотел разглеждат въпросът за душата още в древността. Платон смята, че душата прескача от тяло в тяло и когато попадне в ново тяло забравя всичко, което е знаела. Смята, че задачата на всеки философ е да си спомни това, което неговата душа винаги е знаела, но е забравила. Аристотел смята, че душата и тялото са едно единство и не могат да съществуват отделно. Мисли, че душата запазва формата на тялото, не позволява на живото същество да се превърне в нещо друго.
 1. Индивид и личност:
 • Индивид – отделното човешко същество със своите вродени биологични характеристики.
 • Личност – индивидът заедно с всички свои качества, умения, нагласи, способности и знания, които са придобити и развити благодарение на живота с другите хора. Човек не се ражда личност, личност се става!
 1. Темперамент от латински temperamentum – смес, съотношение. Идеята за темперамента срещаме за пръв път при древногръцкия лекар Хипократ (5 век преди Христа). По това време се е смятало, че в тялото се движат четири вида течност – кръв, жлъчка, лимфа и черна жлъчка. Той смятал, че здравето зависи от правилното съотношение на четирите течности в тялото. След близо 6 века Гален (римски лекар) създава първата теория за темперамента. Той определя четири основни темперамента:
 • Сангвиници – енергични и общителни
 • Холерици – нетърпеливи и избухливи
 • Флегматици – бавни и търпеливи
 • Меланхолици – неуверени и чувствителни.

Друга класификация на темпераментите е направена от Ханс Айзенк и използвана от Карл Густав Юнг. Според нея хората се делят на:

 • Интроверти – насочени към себе си и по-затворени;
 • Екстроверти – насочени към другите и по-отворени и общителни.
 1. Идентичност и памет:
 • Джон Лок смята, че самосъзнанието ни запазва една и съща личност. Той мисли, че нашите мисли и чувства се менят постоянно, но съзнанието за нас самите остава стабилно и постоянно във времето.
 • Паметта е другото условие за съществуването на личността като нещо постоянно във времето. Според Джон Лок, ако изтрием паметта на един човек, той ще си остане същия биологичен индивид, но ще изчезне като личност.
 1. Личност и характер:
 • Характер – устойчива съвкупност от умения, качества и нагласи, които определят поведението и отношението ни към другите.

 

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама