Психологията като наука – предмет и обект на психологията. Структура на съвременната психология.

От Валентин Бояджиев – психолог консултант и диетолог

 

Човешки фактор – социално-психологическите свойства, които хората проявяват в своята конкретна дейност.

Психологията – е наука, изучаваща възникването, развитието и проявите на човешката психика, съзнание и поведение.

Психика – активно отражение с цел оцеляване и приспособяване.

Съзнание – възможността на човека да опознава света, дистанцирайки се от него.

Самосъзнание – форма на самоотражение и самоопознаване на човека.

Видове психолози:

  1. Клиничен психолог – най-често работи с хора с емоционални проблеми, изразяващи се във функционални разстройства или с хора под зависимост. Изследва и открива причините за проблемите и прилага терапия.
  2. Психолог-консултант – подпомага хора в житейски проблемни ситуации. Основната му задача е да направи клиентите си по-адаптивни и уверени.
  3. Училищен психолог – оказва психологическа подкрепа на учениците при трудности в адаптацията или взаимоотношенията с другите.
  4. Трудов психолог – обучава и консултира персонала с цел повишаване на производителността и подпомага усъвършенстването на фирмата или предприятието.
  5. Психолог по рекламата – оценява нуждите и очакванията на потребителите, изследва влиянията на рекламните материали и пр.
  6. Юридически психолог – подпомага адаптацията и ресоциализацията на правонарушителите и изтърпяващите наказание. Подпомагат следователите при залавяне на извършители на тежки престъпления.
  7. Военен психолог – подпомага усъвършенстването на управленските методи в армията и създаването на екипи. Изучава методите на противника и подготвя агентурата.

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама