Възникване на психологическите школи.

От Валентин Бояджиев – психолог

 

След обособяването на психологията като самостоятелна наука много бързо се създават и развиват различните психологически школи, в които се разработват теоретични обяснителни модели за психиката.

Психологическа школа по своята същност представлява група от учени, които работят над общи проблеми и споделят сходни теоретични възгледи. Такива школи в психологията са:

  1. Структурализъм – според представителите на тази школа, психологията следва да изучава основно съзнателния опит, които индивида натрупва през своя жизнен път.
  2. Функционализъм – според учените представляващи тази школа, психологията трябва да изучава ролята на разума за адаптиране на организма към обкръжаващата го среда.
  3. Бихевиоризъм – представителите на тази школа считат, че психологията е наука за поведението и поведенческите актове, които могат да бъдат наблюдавани.
  4. Гещалтпсихологията – изследователите от тази школа се ориентират към изследване на проблемите на възприятието и обучението. Основен принцип, към който се придържат изследователите е, че обединяването на отделните психически елементи създава ново качество, което не се свежда в свойствата на отделните елементи. „Гещалт“ означава цялостност.
  5. Психоанализа – учение разработено от Зигмунд Фройд изследващо несъзнаваното и неговата връзка със съзнаваното в психиката на човека.
  6. Хуманистична психология – в рамките на тази школа се акцентира върху изучаването на личността, като уникална цялостна система и изучаването на съзнателния опит.
  7. Когнитивна психология – психология на познанието. Вниманието се концентрира върху процеса на познанието и обработка на информация от мозъка.

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама