Валентин Бояджиев

психолог-консултант и диетолог

За мен

– Валентин Бояджиев Valentin BoyadzhievДобре дошли!

Добре дошли в уебстраницата на Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог. Тук можете да намерите информация за мен, за моите професионални интереси и квалификации. Ще откриете също и отговори на някои важни въпроси, свързани с психологията и психоанализата и техните приложения. Можете да се свържете с мен чрез формата За контакт.

Квалификации:

2011г. – Дипломиран треньор и диетолог
2014г. – Сертифициран в майсторски клас „Базов курс по психологически войни”
2015г. – Сертифициран в майсторски класове:
– „Личността на психосоматичният пациент, като клиничен проблем и цел на психотерапията”
– „Изкуството на комуникацията”
– „Модел Минесота – лечението на зависимостите, работа със съзависимостта и помощ на дисфукционалното семейство. Съвременните наркотици и начини на лечение.”
– „Лидерство и власт в съвременната организация”
2016г. – Дипломиран магистър психолог  по „Психология и психопатология на развитието”
2016г. – Присъдена почетна грамота за заслуги и принос в областта на ръководството, развитието, утвърждаването и изпълнението на обучителния процес” от Център за професионално обучение „Грос Стар-7”.
2017г. – Придобива професионална квалификация „Учител” по психологически дисциплини.
2017г. – Обучен и получил удостоверение за:
– „Изграждане на екипи и умения за работа в екип. Младежко лидерство и развитие на лидерските умения“
– „Комуникативни умения. Невербални и вербални комуникативни умения. Ефективно презентиране и говорене пред публика“
–  „Доброволчество – привличане, мотивиране и развитие на доброволци. Добри практики за младежко доброволчество.“
–  „Невербална комуникация“
– „Стратегии за мотивиране на учениците за учене.“
2017г. – Сертифициран за:
– „Development and Management of Psychologist’s Practice“
2017г. – Обучен в следдипломна професионална квалификация „Психологично консултиране при психосоматика и разстройства на социалната адаптация.”
2017г. – Сертифициран в майсторски клас „Психологично консултиране, психотерапия и психологична корекция – прилики и разлики.“
2017г. – Сертифициран за „Видове зависимости и последствията от тях.“
2018г. – Обучен и получил удостоверение за:
– „Изграждане и функциониране на екипи за подкрепа на личностното развитие в детските градини и училищата.“
– „Сензорна интеграция – фактор в ранното детско развитие. Теория и практика.“
– „Позитивна педагогическа среда в образованието.“
– „Нарушения в четенето и писането /дислексия, дизграфия и обучителни трудности/ при ученици в начален етап на обучение.
– „Управление на предизвикателно и агресивно поведение.“
2018г. – Сертифициран за:
– „Формиране на умения за ефективно общуване в образователната среда.“
– „Проективни методики в клиничната практика.“
– „Зеленият двор в полето на родителството и ранното детско развитие. Интелектуалното наследство на Франсоаз Долто.“
2018г. – Участвал в лятно училище организирано от АБПП и получил удостоверение за:
– „Въпросът за психичната структура в детската възраст“
2018г. – Обучен и получил удостоверение от АБПП за:
– „Специфични проблеми в работата с осиновени деца – първи модул“
– „Специфични проблеми в работата с осиновени деца – втори модул“

Членство в професионални организации:

– Асоциация „Българско психоаналитично пространство“ – от 2018, член със статут „Привърженик“

Участия в научни конференции и форуми. Научни публикации и статии в списания и други:

6-7.05.2017г. – 11-та научна конференция по Психология на тема „Психология – теория и практика“ с доклад на тема „Психичният образ в кариерното консултиране. Психоаналитична перспектива.“ За галерия със снимки от моето участие натиснете ТУК! За да се запознаете с доклада ми натиснете ТУК!

23-25.06.2017г. – XVI международна научна конференция „Приложна психология – възможности и перспективи“ с доклад на тема „Кетогенна диета – потенциална помощна терапия при шизофрения“.

17-18.11.2017г. – Шеста научна сесия за преподаватели и студенти „75 години Медицински колеж- Варна с постер на тема „Кетогенна диета – биохимични аспекти и механизъм на антиконвулсивната ефективност“ в съавторство с Н. Ерменлиева, Кр. Лалева, Г. Цанкова.

16.02.2018г. – Journal of IMAB – „KETOGENIC DIET – FROM THE IMPLEMENTATION IN CLINICAL PRACTICE TO NOWADAYS“ в съавторстви с Н. Ерменлиева, Кр. Лалева, Г. Цанкова, Д. Христова, Т. Тодорова. За запознаване със статията натиснете ТУК!

07.10.2018г. – Научнопрактическа конференция на тема „Зеленият двор в полето на родителството и ранното детско развитие. Интелектуалното наследство на Франсоаз Долто“ – МУ-Варна.

Професионална реализация:

Към момента:
– Училищен психолог.
– Преподавател по психология и логика, философия, етика и право.
– Лектор на свободна практика по въпроси свързани с психологията и психичното.
– Лектор на свободна практика по въпроси свързани с хранене, диетика, суплементиране, лечение с храни и хранителни добавки, спорт и други.
– Консултант в късометражни филмови продукции по въпроси свързани с психологията и психопатологията.

Обучения провеждани от мен:
Обучение „Сънят – проблеми и решения.“
Обучение „Анализ на опасната личност.“
Обучение „Мигрена и Главоболие – Това, което не ни казват лекарите.“
– Обучение „Депресия – какво не ни казват лекарите?“
– „Анализ на собствената личност и дефицити чрез интеракцията с учениците.“
– „Анализ на невербалното поведение на учениците в контекста на обучителния процес.“
– „Повишаване на емоционалната интелигентност на педагогическите специалисти и учениците като средство за справяне и управление на емоциите и агресията.“
– „Стресори в училищната среда.“
– „Анализ на вербалното и невербалното в контекста на агресията и насилието.“

Посетете още:

Официалната ми facebook страница
Официалният ми профил в linkedin
Официалният ми youtube канал

 

Advertisements
%d bloggers like this: