Какво е да си човек? Антропологията като подход за изследване на човека. Как се става такъв какъвто си?

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог

 

Антропология – наука за човека. Занимава се с човека и неговото познание. През 19 и 20 век се заражда нова наука с името „антропология“, която изследва човешката природа чрез наблюдение и описание. Има различни дялове – физическа, културна и други.

Антропоцентризъм – позиция, при която хората се оказват център на Вселената. Старогръцкият философ Протагор изказва тази идея в едно знаменито изречение: „Човекът е мяра за всички неща – на съществуващите, че съществуват, и на несъществуващите, че не съществуват“.

Човекът като микрокосмос–  Микрокосмос – от гръцки – микрос (малък) и космос (свят). Човешките клетки се приближават по брой до звездите във Вселената.

Човекът – биологичен вид – Чарлз Дарвин „Произход на видовете“ – разглежда развитието и еволюцията на живите същества.

Същността на човека – идеи и възгледи:

  1. Човекът – разумно същество – разумът е най-логичен кандидат за човешка същност, тъй като разумът е способност, обща за всички хора. Homo sapiens – от латински – „разумен човек“.
  2. Човекът – божествено творение – от пръст, кал и глина (в митовете), душата (дадена от Бога). Тоест същността на човека се крие в неговата душа.
  3. Човекът съществува без същностекзистенциализъм – според тази идея, човекът няма същност. Той става това, което е, благодарение на свободната си воля и решенията си.

Въпросът за идентичността във философията:

Идентичен – уникален, еднакъв сам на себе си.

  1. Отношението между душа и тяло.
  2. Самосъзнанието.
  3. Характерът.

Андроид – човекоподобен робот с глава, тяло и крайници, подобни на тези на човека, но от метал или пластмаса.

Клонинг – жив организъм, който е пълно генетично копие на оригиналното живо същество.

 

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама