Колко е важно поведението? Бихевиоризъм.

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог

 

 1. Душа и тяло според Декарт

Рене Декарт (1586-1960) – френски философ, математик и физик – смята, че тялото е нещо пространствено, душата е нещо мислещо. Под „мислене“ Декарт разбира всички усещания, идеи, емоции, желания и дори сънища.

 1. Психологията

Психология – дума, образувана от две старогръцки думи: „логос“ – слово, наука, и „психе“ – душа. Означава буквално „наука за душата.“

 • предмет на психологията – душата;
 • до края на 19 век психологията е било част от философията;
 • 1879г. Вилхелм Вунд основава в Лайпциг първата експериментална лаборатория по психология. Той използва основно метод наречен „интроспекция“ По-късно Уйлям Джейм публикува първата си книга „Принципи на психологията“, а в края на века Зигмунд Фройд създава психоанализата.
 1. Бихевиоризъм

Бихевиоризъм – школа, според която предметът на психологията е човешкото поведение. Името идва от английската дума за поведение behavior.

 • Оформя се като школа през първата половина на 20 век.
 • Според бихевиоризма дори да съществува дума, тя е напълно недостъпна за наблюдение. Поради тази причина психологията трябва да се занимава единствено с поведението (то е наблюдаемо и измерваемо).
 • Основоположник – Джон Уотсън (смята, че няма разлика между поведението на човека и животните).
 • Заслуги за развитието имат Иван Павлов, Едуард Торндайк и Бъръс Скинър.
 • Основна идея на бихевиоризма – S => R
 1. Рефлекси и навици

Рефлекс – отговорът или реакцията на организма на определен стимул.

Видове рефлекси:

 • Безусловни – вродени, проявяват се винаги по един и същ начин при определен дразнител (кашлица, слюнка при хранене);
 • Условни – придобити, заучена реакция, зависеща от определени условия.

Навик – автоматизирани и съвършени операции за изпълнение на дейност със слаб или никакъв контрол на съзнанието.

Дуализъм – философска позиция, според която материя и дух са две еднакво реални субстанции и съществуват независимо една от друга.

Стимул – външен дразнител, които действа на сетивата.

 

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама