Философията като любов към мъдростта. Моите очаквания към философията. Философските въпроси.

От Валентин Бояджиев – психолог консултант

Философия – на гръцки означава „любов към мъдростта“. Като кръстник на философията се приема Питагор – древен математик и един от първите философи.

Питагор пръв нарекал любовта към мъдростта „философия“, а себе си „философ“, защото смятал, че само Бог е мъдър. До този момент философията се е наричала „софия“, което означава мъдрост, а този, който се занимава с нея  – „мъдрец“. Философът е този, който се стреми към мъдростта.

Къде се крие разликата между това да си мъдър и това да се стремиш към мъдростта?

Мъдростта – спокоен поглед над живота и света, обмисляне на преживяното и наученото, приемане на неочакваното като необходимо. Невъзмутимост поради факта, че сме преживели и узнали много и сме овладяли умението да разичаваме това, което зависи от волята ни, от това което не е в наша власт. Мъдростта надхвърля границите на знанието, защото не може да се научи на теория или само от книгите. Мъдростта е лично постижение.

Лао Дзъ – древен китайски философ (6 век. пр.н.е.) – „Мъдрите не са учени, учените не са мъдри“.

Къде се крие разликата между мъдростта и учеността?

Каква е разликата между знание и мъдрост?

Видове въпроси:

 1. Въпроси за факти – позоваваме отговора си на факти, които дори да незнаем, можем да открием и получим чрез изследване.
 2. Въпроси за личен избор – отговорите на тези въпроси са индивидуални, верни за конкретния човек, но не за всички хора.
 3. Философски въпроси – отговорите на тези въпроси търсим чрез размисъл, а не чрез изследване на факти. Засягат човешкото съществуване, а не само конкретния човек. Чрез философските въпроси се стараем да стигнем до общовалидни отговори. За философията и философите въпросите са по-важни от отговорите. Философските въпроси са насочени към това, което обикновено приемаме за даденост. Те търсят смисъла на нещата и изследват основанията и границите на човешкото познание.

Няколко основни философски въпроси:

 1. Реален ли е светът или е една симулация на реалност?
 2. Защо изобщно има нещо, а не нищо?
 3. Какъв е смисълът на живота?
 4. Има ли Бог?
 5. Кой съм Аз?
 6. Какво е добро и зло?
 7. Какво е любовта?
 8. Какво е приятелство?
 9. Какво е истина и какво е лъжа?

Имануел Кант е философ от епохата на Просвещението, който смята, че философията е начин хората да развиват самостоятелното си мислене и способност да вземат свободни и отговорни решения.

Според Кант философията се свежда до 4 основни въпроси:

 1. Какво мога да знам?
 2. Какво съм длъжен да върша?
 3. Какво бива да се надявам?
 4. Какво е човекът?

Книги за запознаване: (по желание – „висш пилотаж“)

 1. Имануел Кант – „Критика на чистия разум“
 2. Имануел Кант – „Логика“
 3. Лао Дзъ – „Книга за пътя“
 4. Антоан дьо Сент-Екзюпери – „Малкият принц“

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама