Потребности и мотиви.

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог

 

Потребност – вътрешно състояние на напрежение или неудовлетворение, което ни подтиква към извършването на определени действия. Неудовлетворените потребности водят до фрустрация, а фрустрацията води личността до агресия или депресия. Възможен е и позитивен изход – активност, целенасоченост и задоволяване на потребността.

Йерархия на потребностите – Ейбрахам Маслоу – Пирамида на потребностите

  1. Себеактуализация
  2. Признание и уважение
  3. Любов и принадлежност
  4. Сигурност и закрила
  5. Физиологични потребности

Мотив – стимул, вътрешно основание на човека за извършване на определено действие, насочено към удовлетворяване на определена потребност. Произлиза от латинската дума movere – движа.

Мотивация – съвкупност от всички мотиви, които пораждат готовност за действие и осигуряват енергия за извършването му. Мотивацията се проявява като стремеж, влечение, интерес, мечта, вдъхновение или идеал. Тя е доброволен стремеж на човека да учи, да се развива и да приема предизвикателства. Този стремеж е породен от лична цел, интерес, любопитство или удоволствие от самото извършване на дейността.

Целите – идеални представи за желано състояние в бъдещето, в което сме постигнали нещо важно за нас или сме осъществили положителна промяна.

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама