Карен Хорни - Галерия с цитати

Карен Хорни (1885 – 1952г.) – галерия с цитати

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант

Посвещавам тази секция от сайта на една забележителна дама от света на психоанализата. Достоен продължител на делото на Зигмунд Фройд. Жена с невероятни приноси за науката. Дама посветила живота си на лечението на страдащи хора по един уникален начин. Жена със свои идеи, маниери и подходи в терапията.

Тук ще откриете цитати от нейни произведения, нейни мисли и разсъждения по множество теми. Ще публикувам регулярно, така че следете за нови цитати от тази велика дама! Поздрави, ВБ!

Цитати от Карен Хорни:

„На всеки етап анализът преминава през три стадия: определяне на невротичната склонност; установяване на нейните причини, прояви и следствия, и намиране на взаимовръзките с другите сфери на личността, в частност, с другите невротични склонности.“

„Определянето на невротичната склонност – означава откриване на движещата сила на личностното разстройство и само по себе си това познаване има определена ценност за процеса на лечение.“

„Понякога дори само откриването на невротичната склонност е достатъчно, за да отстрани невротичното разстройство.“

„Докато човек преработва значението на невротичната склонност, неговите илюзии, страхове, уязвими места и вътрешни бариери постепенно отстъпват от позициите си.“

„Освен че инсайтът подсилва самоусещането, увеличава жизнеността и активността, той може да премахне напрегнатостта, възникнала преди поради необходимостта да се сдържат истинските чувства: освобождавайки силите, използувани за изтласкване, той може да увеличи количеството достъпна енергия.“

„Основната задача на аналитика е да помогне на пациента да разбере себе си и да преориентира живота си дотолкова, доколкото самият той смята за необходимо.“

„Точно както пациентът безпрекословно трябва да изказва всичко, което му идва наум, аналитикът е длъжен да разглежда всеки детайл като потенциално изпълнен със смисъл.“

„Подобен излишък на афект винаги сигнализира за скрит проблем, като тласка аналитика да търси емоционалното значение, което даденият дразнител има за пациента.“

„Ако аналитикът преуспее в разбирането на съпротивата, той ще придобие по-пълно познание както за факторите, които нанасят вреда или плашат пациента, така и за точната природа на предизвиканите от тях реакции.“

„Но да мисли човек за себе си като за нещо най-важно е коренно различно от това да се приема насериозно. Първото произтича от раздутия образ на Аза, второто спада към областта на реалния Аз и неговото развитие.“

„Казано с общи думи, човешката помощ, оказана от аналитика на пациента, прилича на онова, което човек може да даде на приятеля си: емоционална поддръжка, ободрение, съпричастност към неговото щастие.“

„Реалната трудност в психоанализата е не в интелектуалното разбиране, а в това как аналитикът ще се справи със съпротивите на пациента.“

„Целта на епизодичния самоанализ е осъзнаването на факторите, предизвикали дадено нарушение, и тяхното отстраняване.“

„Всяко преодоляно препятствие означава завоюване на вътрешни територии и затова позволява да се мине към следващото препятствие с по-голяма вътрешна сила.“

„Самоанализът трябва да бъде приятел, на когото можем да разчитаме, а не учител, който ни кара всеки ден да получаваме добри бележки.“

„Ако установяваме в даден рационален човек известна ирационална област, можем да бъдем сигурни, че там е скрито нещо важно.“

„Борбата, която често се води срещу това ирационално качество, в действителност се оказва борба срещу разкриването на неговата истинска причина.“

„Процесът на свободното асоцииране, откровено и искрено самоизразяване, е отправният момент и неизменната основа на цялата аналитична работа.“

„Вместо желанието да създаде научен шедьовър, човек, който работи самостоятелно, в интерпретациите си трябва да се ориентира по собствения си интерес.“

„Наистина, ако се ръководим от собствения интерес, тогава избираме пътя на най-малката съпротива. Но най-малката съпротива не означава липса на съпротива.“

„Човек не е способен едновременно да възприема повече от един важен инсайт.“

„За да „се запечата дълбоко в душата“ и пусне корени в нея, всеки засягащ проблема инсайт изисква време и пълна концентрация.“

„Дори ако всеки отделен инсайт, който човек постига в процеса на анализа е верен, той все пак може да се лиши от главната изгода от своята работа, ако тези инсайти останат разпръснати.“

„Така изясняването на мястото, което дадена черта заема в структурата на личността, какви са нейните многообразни корени и влияния не е чисто теоретичен въпрос; той има също така огромно терапевтично значение.“

„Ако човек е направил важно наблюдение или е достигнал някакъв инсайт, той трябва да изследва как откритата от него особеност се проявява в различни сфери, до какви последствия води и с кои фактори от неговата личност се обяснява.“

„Полезно е да имаме известна представа за това, което трябва да търсим, но търсенето трябва да бъде насочвано от собствената инициатива и заинтересованост.“

„Скритите значения, които биват пропуснати, изплуват по-късно, когато човек може би е по-готов да ги види.“

„Анализът създава или изостря конфликта между действуващите в личността две групи фактори, които имат противоположни интереси.“

„Интелектът е опортюнист, който служи на едни или други интереси, имащи най-голямо влияние в дадения момент.“

„Източникът на съпротиви в крайна сметка е заинтересоваността на човека да запази своето статукво.“

„С доближаването – било то повърхностно и бегло – до някоя област, която е табу за болния, той емоционално реагира със страх или гняв и автоматично се опитва да се защити от по-нататъшно нахлуване.“

„Техниката за борба със съпротивата се изразява в това, че трябва да се опитаме да я проасоциираме.“

„Когато казвам, че човек трябва „да проасоциира съпротивата“, имам предвид, че той трябва да осмисли конкретната проява на блокировката и да позволи на мислите си да протекат свободно в това русло.“

„Всяка тежка невроза прилича на здрава броня, която пречи на човек да води пълноценен и активен живот с другите.“

„Сегашните особености могат да бъдат разбрани само като израз на общото взаимодействие на силите при дадената личност.“

Реклама