Четирикатегориален модел на стиловете на привързаност на възрастните. Бартоломей и Хоровиц.

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог

 

Този модел операционализира най-точно идеята на Боулби за привързаността като вътрешен ментален и афективен модел на отношенията Аз-Другите. По-долу са представени аналозите на четирите стила по Бартоломей и Хоровиц и трите стила диференцирани за ранната привързаност.

  1. Сигурен стил на привързаност съответства на сигурната привързаност от трикатегориалния модел на ранната привързаност. Хората с този стил имат позитивни стойности и по двете дименсии на вътрешните оперативни модели – чувстват се комфортно и при интимност и при самостоятелност. Развиват ментални модели за себе си, в които се възприемат като дружелюбни, добродушни и харесвани. Възприемат значимите други като добронамерени, хора на които може да се разчита. Те не се страхуват от обвързване и се чувстват добре когато зависят от друг и другият зависи от тях. Способни са да дават и да получават подкрепа и се сближават сравнително лесно. Пазят позитивни спомени за детството си и описват родителите си като доброжелателни и предприемащи наказателни мерки само в краен случай. Притежават увереност в социални ситуации, повишена готовност да опознаят другите и повече откритост, което улеснява взаимността в отношенията. Тяхната позитивна самооценка се основава на успешните отношения с другите. Те се чувстват обичани, подкрепяни и обгрижвани от своите партньори. Вярват, че при нужда има на кого да разчитат.
  2. Свръхангажиран стил на привързаност съответства на тревожно-амбивалентния стил на привързаност през ранното детство. Хората притежаващи този стил имат негативен модел за себе си и позитивен за другите. Това са индивиди изпълнени със силен стремеж за създаване на връзки и изключително прилепчиви в социалните контакти. Те се възприемат като неразбрани, несигурни и подчинени в близките отношения. В същото време те възприемат значимите други като ненадеждни и нежелаещи да се ангажират в трайни връзки. Свръхангажираните желаят да бъдат напълно емоционално близки с партньорите си, но се тревожат, че те не искат да се обвържат с тях до тази степен на пълно сливане с другия, към което се стремят. Споделят за непостоянни родители, които са били едновременно авторитарни и доброжелателни, отправящи противоречиви послания на любов и на отхвърляне. Тези индивид се съмняват в собствената си значимост и ценност, поради което упорито търсят от другите потвърждение, подкрепа и позитивна обратна връзка. Поради това, тяхната самоувереност варира драматично в зависимост от възприемането на одобрение или отхвърляне от другите. Описват себе си като емоционални, ревниви и избухливи.
  3. Страхуващ се стил на привързаност – съответства на избягващия стил. Хората с този стил имат негативни когнитивни и емоциаонални схеми както за себе си, така и за другите. Те избягват зависимост и се чувстват добре когато не са обвързани в близки отношения. Избягването на привързаност се дължи на техния страх да не бъдат наранени. Възприемат родителите си като отхвърлящи, авторитарни и злонамерени. Тези хора желаят близост с другите, но са изпълнени с убеждения, че са необичани и без лична значимост за тях. Имат негативни вярвания за другите и ги възприемат като отхвърлящи и безцеремонни. Не умеят да се разкриват и да разчитат на другите. Способни са да демонстрират злоба и ревност в романтичните взаимоотношения.
  4. Отхвърлящ стил на привързаност – няма аналог по трикатегориалния модел. Хората с този стил на привързаност имат позитивен модел за себе си и негативен за другите. Те избягват привързаността поради страх за загуба на своята независимост и идентичност. Описват родителите си като хора, на които не може да се разчита, безотговорни, авторитарни и злонамерени. Тъй като са били лишени от топлина в детството са възприели стратегия да контролират стреса от недостига на привързаност, като не се доверяват на другите и поддържат емоционална дистанция. Показват по-малък интерес към формиране на близки взаимоотношения и ценят собствената си самоувереност, независимост и компетентност, без да разчитат на другите за подкрепа. Твърдят, че никога не са се влюбвали, почти никога не се разкриват и по-често установяват неангажиращи сексуални отношения със случайни партньори като начин на избягване на интимността. Възможно е да бъдат нежни или емоционално експресивни, враждебни, студени и дистанцирани от другите хора.

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама