Трикатегориален модел на ранна привързаност. Мери Ейнсуърд.

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог

 

Емпиричните изследвания, които се опират на теорията за привързаността се фокусират основно върху диференциацията на различните стилове на привързаност. На базата на моделиране на ситуация на раздяла с майката Мери Ейнсуърт установява три основни стила на привързаност и три типа на емоционален дистрес при физическа раздяла с обекта на привързаност. Дизайна на изследването е познат като „странна ситуация“ – детето влиза в стая с играчки и остава само известно време, влиза непознат, майката излиза и детето остава само, след известно време майката се връща в стаята.

Типичните черти и относителния дял на стиловете на привързаност установени в ситуация на дистрес са:

  1. Сигурен стил – децата успешно възприемат родителя като сигурна опора и източник на безопасност, когато са в състояние на дистрес. Те са общителни, изследват обстановката, настроени са приятелски към непознатия, показват яд и тъга при излизането на майката, но се адаптират към нейното отсъствие и лесно биват утешавани. При нейното завръщане са радостни и бързо я приемат отново.
  2. Тревожен (амбивалентен) стил – При тези деца се смесват поведения на привързаност и открити изблици на протест и гняв когато са в дистрес. Те са по-скоро изплашени от присъствието на непознатия, при раздялата с майката се вкопчват в нея и не се успокояват лесно. Показват смесица от търсене на близост и раздразнение при завръщането на майката.
  3. Избягващ стил на привързаност – Характеризира деца, които при дистрес избягват родителя и демонстрират отчужденост. Те изглеждат независими и уверени, но е налице умишлено избягване на майчината фигура. Когато майката излезе те са резервирани и избягват непознатия.

Какви са майките на децата с различен тип привързаност?

  1. Майките на децата със сигурен стил се чувстват комфортно при физически контакт с детето и са чувствителни към неговите нужди.
  2. Майките на децата с тревожен стил са нечувствителни към техните нужди или са непостоянни в грижите си към тях. Понякога прекалено тревожни, а друг път повърхностни.
  3. Майките на децата с избягващ стил се чувстват неудобно при физически контакт с детето, склонни са към проява на раздразнителност към него и не са чувствителни към нуждите му.

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама