Ерик Берне - Галерия с цитати

Д-р Ерик Берне (1910 – 1970г.) – галерия с цитати

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант

Д-р Ерик Берне е един забележим психиатър и психоаналитик. Един от малкото лекари по онова време, който разглежда психодинамично въпросите свързани с болестта. Базирал възгледите си върху теорията на Зигмунд Фройд и все пак привнесъл собствени мисли, наблюдения и идеи. Създател на една революционна теория наречена „транзакционен анализ“.

Тук ще откриете цитати от негови произведения, мисли и разсъждения по множество теми. Ще публикувам регулярно, така че следете за нови цитати от тази велика личност! Поздрави, ВБ!

 

Цитати от д-р Ерик Берне:

„Способността за съхраняване на знания няма нищо общо със способността за съхраняване на чувства.“

„Човек чувства и действа не в зависимост от това, какви са нещата в действителност, а в зависимост от своите представи за тях.“

„Загубата на обичан човек, е свързана с усилие за промяна на представата за света, в съответствие с новата ситуация и това състояние се нарича „жалеене“.“

„Когато казваме, че обичаме някого, това означава, че представата ни за него е натоварена със силни чувства на съзидание, привързаност и щедрост.“

„Когато казваме, че мразим някого, това означава, че представата ни за него е силно натоварена с чувство на деструктивност, гняв и враждебност.“

„От тази гледна точка, можем да кажем, че често пъти за успеха, в която и да е посока, флексибилността има по-голямо значение от интелигентността.“

„Човек, който е в състояние известно като хистерична парализа може да се разглежда като човек с променена представа за своето тяло.“

„При психичното заболяване „шизофрения“, пациентът смята, че светът съответства на неговите представи и не смята, че е нужно да проверява дали има съответствие.“

„Образът дава форма на представата, емоциите – енергия.“

„В менталната представа може да се разграничат форма и функция.“

„Менталната болест афектира емоциите, менталните дефицити – разбирането.“

„Усещането да обичаш и да бъдеш обичан дава вътрешно задоволство и увеличава интелигентността на двете страни.“

„Индивидуалните представи са също моделирани от три идеи или желания, които се намират дълбоко в подсъзнанието на всеки и с които никога не пожелава да се раздели. Те са: вярата в собственото безсмъртие, в собствения неустоим чар и омнипотентността на неговите мисли и чувства.“

„Човешкият индивид е жива енергийна система, чийто напрежения пораждат желания, но тяхното удовлетворение не бива да предизвикват проблеми на самия него, на хората или света около него.“

„И не събитията сами по себе си са проблем, а това, как те влияят върху възможността за изпълнение на желанията.“

„Съзиданието е свързано с любовта, създаване на поколение, радостта от градежа. Напрежението, което води човек към тези конструктивни цели се нарича либидо и е израз на най-важната функция на човешкия род да осигури продължение на поколението. Най-концентрирано се проявява в сексуалното желание.“

„Разрушителните стремежи намират израз в злобата и омразата, гневното заслепение, нездравото задоволство от жестокостта и падението. Напрежението, което води до тези чувства се нарича мортидо. Най-силен израз, то намира в борбата за оцеляване, когато помага на индивида да се защити от вътрешни и външни опасности.“

„Проблемът на Аз-а в човек е да намери това здравословно противопоставяне на съзидателните и деструктивните стремежи, което му носи удоволствие.“

„Неврозата или психоневрозата, което по наше мнение е едно и също е само замаскирана форма на проява на желания, идващи от „ТО“.

„Само нещо, което дава усещане за „близост“ ще задоволи либидо и само нещо, което дава усещане за „разделение“ ще задоволи мортидо.“

„ЕГО взаимодейства със средата около себе си по два начина: чрез учене и подреждане.“

„Израстването на индивида прави АЗ-а по-ефективен в изпълнението на неговите три задачи: успокояване на либидо, успокояване на мортидо, намаляване заплахите от външния свят.“

„Понякога мортидо е така директно насочено навътре, че индивидът се стреми към страданието, наказанието води до успокоение и тогава шамара се приема като удоволствие.“

„„Несъзнателната съвест“ е по-важна от „съзнателната съвест“, защото е формирана по-рано, с по-дълбоки корени, по-мощна, по-трудно поддаваща се на промяна и контрол и въздейства върху поведението на хората, без те да си дават сметка за това и вместо тях.“

„несъзнателното е център на енергия, където инстинските на то се формират.“

„Съзнателната сфера подрежда нещата и използва логика, несъзнателната сфера разбърква чувствата и не използва логика“

„потискането означава забравяне и забравянето се дължи на подтискане.“

„Всички хора имат неназовани чувства за неназовани неща и обикновено не разбират откъде идват.“

„За да може индивидът да извършва необходимите за живота му неща в съответствие с Принципа на Реалността, неговото ЕГО има способността да подтисне нежеланите и притеснителните чувства е подсъзнателното, които биха могли да излязат в определен случай.“

„индиректното освобождаване на напреженията на ТО не дават сигурен резултат и трябва да ги повтаряме отново и отново за да не преминат в съзнанието.“

„Само след задоволяването на оригиналното напрежение напълно, може ТО да се прочисти напълно /макар и временно/ от незадоволеното либидо и мортидо. Това, разбира се е невъзможно, особено като си спомним, че едно от най-силните напрежения е насоченото директно навътре мортидо на СУПЕРЕГО, което несъмнено би нараснало, при всяко намерение за напълно освобождаване на някое друго напрежение.“

„СЪДЪРЖАНИЕТО на несъзнателното включва „незавършения бизнес от детството“ или нещата, отнасящи се до него.“

„фантазиите и спомените може да имат еднакво важно отношение при определянето на отношенията на индивида към бащата.“

„Основните напрежения в несъзнателното, при повечето хора са незадоволените орални желания, незадоволените анални желания и незадоволените желания на по-късната възраст, след петата година. Те обикновено са либидни и мортидни, любов и омраза. Насочените навън поемат формата на привързаност и враждебност. Насочените навътре заемат формата на потребност от любов и признание и потребност от наказание.“

„Нощните кошмари са само неуспял опит да не се наруши съня.“

„Ако индивидът воден от своето усещане или заучен опит, приема, че е опасно да позволи съня да разхлаби вътрепните безспокойства, той може да остане буден цяла нощ, вместо да приеме риска да стигне до осъзнаване на своите подсъзнателни желания.“

„Чрез „разбуждане“, звънът на вътрешния будилник измамва СУПЕРЕГО и ЕГО и предпазва спящият от неприятни изживявания.“

„Често хората си мислят, че сънищата се дължат на външни причини. Това не е така. Истината е, че ТО използва външните дразнители като удобен материал, около който да увие изпълнението на желанията.“

„Възможно е сънищата да имат и друга функция и тя е да съдействат за оздравяването на разума след емоционалните наранявания и травмиращи емоционални събития.“

„Популярна грешка е мисленето, че откриване значението на съня е най-важното нещо. Това не е така. Значението трябва да бъде почувствано, не просто разбрано, за да има интерпретацията някакъв ефект за промяната на скритите ТО – напрежения, което е цел на процедурата.“

„Ако човек не спре да пие след първата чаша, както предварително е намислил, той е в някаква степен обвързан с алкохола, тъй като се е оставил да го контролира алкохолът, а не обратното.“

„Когато някой жертва други ценности, за да получи алкохол, той е алкохолик. Ако иска да загуби работата си или да остави децата си гладни и необлечени, за да отговори на нуждата от алкохол, той е хроничен алкохолик.“

„Хроничният алкохолизъм е самоубийство, въпреки че желанието за смърт е неосъзнато, през по-голямата част от времето и индивидът може искрено да вярва и обяснява, че прави всичко възможно да спре пиенето.“

„Можем да определим зависимия като човек, който има неестествен стремеж към някакво вещество и може да жертва всичко, за да го получи.“

„Проблемът е, че зависимият не владее своите желания, а те владеят него, въпреки, че всеки би искал да бъде капитан на своята душа.“

„Първото нещо, което можем да забележим при зависимия от алкохол е, че той не обича никого, в това чисо и себе си.“

„Аналитикът го освобождава от стремежа към „шишето“; психиатърът елегантно му издърпва шишето, без да го освободи от влечението към него.“

„Изграждането на навиците за отделяне зависи от зрелостта на нервната му система, развитието на СУПЕРЕГО и идеалния ЕГО.“

„Само когато битката между ТО инстинктите и други психични сили отнемат твърде много време и енергия и индивидът, за дълго време се чувства зле или тази борба го прави неспособен за пълноценен личностен прогрес, тогава говорим за истинска невроза.“

„Има индивиди, които са твърде драматични в поведението си и твърде емоционални в реакциите си и специално, те са много склонни в някой момент да развият хистеричен симптом и популярно ги наричат „истерични“.“

„понякога е много трудно да се направи разлика между болната тироидна жлеза и страховата невроза, тъй като, в много аспекти си приличат.“

„лечението на пациента не е просто лечение на дадена болест, а лечение на определен индивид, който преминава през определени обстоятелства, има определени притеснения, че резултат от лечението може да се измерва по постигнатото успокоение на напрежението, и че всеки индивид има своя начин да решава проблемите си и който може да се мени от време на време.“

„Истинските хипохондрици, не само се безпокоят за здравето си, но и по този начин се опитват да контролират обкръжението си. Тези пациенти страдат от увеличено навътре насочено или нарцистично либидо. Те използват енергията си за „да обичат себе си“.“

„И по-лесно, Ромео ще се излекува от любовта си към Жулиета, отколкото хипохондрикът от любовта към себе си.“

НЕВРОЗИТЕ зависят, преди всичко от силата на импулсите на ТО, както и от възможността, те свободно да се проявят или здравословно да се пренасочат.“

„Неврозата не се наследява, но нейните основи се полагат в ранното детство, в резултат на невротичното поведение на родителите.“

„Когато бариерите отпаднат и съзнателното ЕГО е силно натоварено от несъзнателното ТО, тези обстоятелства, наричаме психоза.“

„Индивид с психично заболяване е този, при който ЕГО е загубило напълно контрол над ТО.“

„Лечението на психозата е в засилване на ЕГО или намаляване на подтиснатата енергия в ТО; ако се постигне точния баланс, състоянието на пациента се подобрява.

 

Реклама