Причинността

От Валентин Бояджиев – психолог и диетолог

 

 1. Причинността – способност да се извежда ново знание от вече проверени твърдения.

Според И. Кант причинността е един от начините, посредством които човешкият разсъдък подрежда или конструира събитията, явяващи се на сетивата.

Според Д. Хюм човек няма сетива за силата на взаимодействията, а само отчита времевата последователност на неща, които са се повтаряли многократно и така човек е привикнал да възприема събитията точно в тази последователност и първото като причина за второто.

 1. Видове причини:

Според Аристотел:

 • Формална

 • Материална

 • Действаща

 • Целева

Пример:

Защо вали дъжд? От съвременна гледна точка – защото водните пари в облаците се охлаждат и се сгъстяват до водни капки, които поради силата на тежестта падат на земята.

По примера на Аристотел:

 • Формална – способността на водата да се излива надолу

 • Материална – водна пара и облаци

 • Действаща – самото охлаждане на водната пара

 • Целева – защото растенията и животните се нуждаят от дъждовна вода

Условията правят възможно реализирането на главната задвижваща причина.

Поводът се възприема като не като основна причина, а като второстепенна.

Други видове и деления на причините:

 • Близки и далечни.

 • Необходими (качество) и достатъчни (количество)

 • Липсата на причина може да се приеме за причина

 • Случайността е особен вид причинност

 1. Логическата форма на импликацията:

Импликация – изразяването на отношението между условието и следствието, дори когато между тях няма причинна връзка. Състои се от две части – условието и резултата. Среща се под езикози изрази като: „Ако…то“.

Пример: Ако имам висока температура, то аз съм болен.

 1. Логическата форма на еквивалентността:

Еквивалентност – еднаква стойност по истинност на условието и следствието. Това показва тяхната обратимост и взаимозаменяемост. Среща се под езикови изрази като: „Само ако…то“

Пример: Само ако има способността да фотосинтезира, тогава това е растение.

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Разгледайте авторските ми книги в amazon!
Час за консултация (за град Варна) можете да запазите на телефон 0894 794 420, на лично съобщение във facebook страницата ми или чрез формата за контакт.
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама