Интелект и креативност.

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог

Интелигентност – 3 определения:

  1. Способността на човека да се възползва от опита си, за да се адаптира към относително нови ситуации.

  2. Способност за разбиране на връзките, съществуващи между елементите на дадена ситуация и за адаптиране към нея, с цел осъществяване на собствените намерения.

  3. Равнището на познавателното функциониране на човека.

2 вида интелигентност (според Р. Кетел):

  1. Флуидна – вродена;

  2. Кристализирала – придобита (знания).

Креативност – способност за вземане на нестандартни решения и създаване на нови неща.

Едуард де Боно смята, че между интелигентността и креативността имаt обратна връзка (интелигентните хора са по-малко креативни).

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама