Необходимост от знанието за морала.

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог

Моралът е:

  1. Ред“ – подреденост в мисленето и поведението;

  2. Редност“ – доколко е допустимо дадено мислене и поведение и доколко е съобразено с вътрешните изисквания (тези на самия човек) и външните изисквания (тези на обществото);

Външна форма на реда – държавните институции основани на „правовия ред“ и изпълняващи, прилагащи и налагащи закона. (писаните закони)

Вътрешна форма на реда – законите, които ръководят поведението на всеки отделен индивид. Могат да бъдат както писани, така и неписани закони. Най-висша форма на неписаните закони е моралът.

Съзнателност – СЪ-ЗНАТЕЛНОСТ – със знание – познаване на моралните въпроси и тяхното оценяване. Съзнателност е отговорност, а когато се яви като вътрешен съдник – говорим за съвест.

Съвест – вътрешният морален закон на човека.

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама