Работа и кариера. Сезоните на живота.

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог

 

Кариерно развитие – процес на планиране на най-важните задачи за избор на образование, професия и професионално развитие.

Социални и психологически фактори, влияещи на професионалния избор:

  1. Родителите – професията и интересите на родителите, одобрението и неодобрението на родителите относно избраната професия, общата атмосфера в семейството (подкрепяща/напрегната);

  2. Съучениците – еталон за сравнение, оказват влияние върху избора на професионална сфера;

  3. Учителите – оказват влияние върху предмета, с който ще се кандидатства;

  4. Културните очаквания – очакванията от средата, в която човек е включен;

  5. Способностите – съответстващи на избраната професия;

  6. Интересите – заинтересоваността на човек да упражнява един или друг вид труд.

Жизнени цикли – важните етапи от човешкия живот в рамките на които трябва да се вземат значими решения за бъдещето.

Основните преходи между периодите в човешкия живот според Даниел Левинсън:

  1. Ранно детство – период, в който детето се социализира, учи се да говори, появява се Аз-ът;

  2. Юношество – преходът в света на възрастните (откъсване от родителското семейство, избор на професия, формиране на приятелска среда, изграждане на представи за бъдещето);

  3. Преход на средната възраст – време за равносметка (човек си задава въпросите „Какво съм постигнал?”, „Успял ли съм, развивам ли се, какво искам да постигна още?”, „Щастлив ли съм”). Ако отговорите са негативни, може да настъпи криза на средната възраст съпроводена с депресия и житейски обрати.

  4. Преход към късната възраст – свързан с края на професионалния живот и пенсионирането. Може да настъпи чувство за непълноценност, усещане за ненужност и самота.

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама