Въпроси и отговори

От Валентин Бояджиев – психолог и диетолог

 

Задаваме въпроси когато имаме нещо неизвестно, непознато, неразбираемо, някакъв проблем за нас.

Идентификация – когато имаме абсолютно неизвестни и непознати неща.

Проверка на реалността – когато сме загубили яснотата на нещо, което сме разбирали до този момент.

Отговор или решение – когато неизвестното се появи като определен проблем.

Задълбочаване на познанието и разбирането – когато познаваме нещо до определена степен.

Човешкото съществуване – човек е същество, което непрекъснато се променя, става различен от това, което е бил досега. Човекът освен динамично е и крайно същество. Поради своята крайност и съответната безкрайност на света, човек винаги попада в ситуации на неизвестното и непознатото. Самото попадане в неизвестното поражда определени въпроси у човека, но самият той ги задава стимулиран от желанието да опознае непознатото. Човек е активен! Способността да задаваме въпроси и да разкриваме неразкритото е способността да гледаме в перспектива. Това от своя страна дава началото на плодотворността на съзнателния живот.

Цел на задаването на въпроси – получаването на отговор – намиране на решение. Въпросите трябва да са адекватни, разбираеми и разумни. Трябва да стимулират независимостта и самостоятелността на мисленето, да проверяват реалността и да разширяват нашето разбиране и познание.

Видове въпроси:

  1. За факти – за намиране на базисна информация – кой, кога, какво, къде.

  2. За връзки и отношения:

  • Времеви връзки – отношението на нещата в хронологичен ред.

  • Процесуални връзки – отношението между нещата от гледна точка на промяна и развитие.

  • Сравнителни връзки – прилики и разлики между нещата.

  • Причинни връзки – по какъв начин определени неща са следствие от определени причини.

  1. За анализ – разделят проблема на части и показват връзката им с цялото.

  2. За синтез – представят идеите и тезите в цялост.

  3. За преценка – оценяваме предложени идеи, ценности, решения, хипотези и др. Оценяването става по определен критерии.

  4. За съпоставяне – прилагане на полученото знание от една сфера към друга.

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Разгледайте авторските ми книги в amazon!
Час за консултация (за град Варна) можете да запазите на телефон 0894 794 420, на лично съобщение във facebook страницата ми или чрез формата за контакт.
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама