Образът на света и ученето при човека. Възприятие.

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог

 

Възприятие – процес, при който отделните усещания от средата придобиват смисъл, интерпретират се въз основа на знанията и разбирането за света и така се превръщат в осмислен опит.

Чрез възприятието стимулите се подреждат, осмислят, анализират и интегрират. Константността, завършеността, близостта, сходството и простотата са едни от най-важните закономерности, които обясняват организирането на перцептивния процес.

Перцептивен процес – характерният начин, по който човек възприема света.

Закони на възприятието:

  1. Завършеност – тенденция към групиране, за да се завърши фигурата.

  2. Близост – тенденция да се групират елементите по такъв начин, че заедно да представляват завършено цяло.

  3. Сходство – тенденция да се групират онези елементи, които са сходни на вид.

  4. Простота – тенденция да се възприема най-основното просто структурно цяло.

Илюзия – невярна интерпретация на възприет обект, грешка във възприемането на даден обект.

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама