Зависимост към психоактивни вещества. Наркотици.

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог

 

Психологическа зависимост – търсене на идентичност, сигурност и подкрепа, но чрез изместване или игнориране на проблемите.

Механизми водещи до зависимост:

  1. Неудовлетворени потребности – от обич, смисъл в живота, принадлежност и пр.

  2. Самоконтрол – локус на контрола; вътрешен локус на котрола – вяра в собствените способности, влагане на усилия и търсене на причината вътре в себе си; външен локус на контрола – неуверени, приписват успехите си на външни фактори и късмет, по-тревожни, бягат от проблемите.

  3. Възпитание при разбиране и подкрепа от страна на родителите, детето изгражда добри модели за справяне с проблемите. Липсата на такива води до научена безпомощност (неспособност за вземане на решения и самостоятелност).

Наркотик – всеки препарат или средство, към което човек привиква, а отказването е много трудно, понякога невъзможно.

Видове зависимости:

  1. Психологическа – постоянен начин за бягство от действителността.

  2. Физическа – причинява химически изменения в мозъка и нарушава хомеостазата в организма.

  3. Социална – обкръжаващата среда се превръща в най-силния поддържащ фактор.

Лечение на зависимости (3 етапа):

  1. Терапия на психологическата зависимост – от специалист.

  2. Купиране (овладяване) на физическата зависимост – между 7 и 10 дни.

  3. Преодоляване на социална зависимост – ресоциализация, връщане към нормалния начин на живот – работа, приятели, семейство. Продължава с години.

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама