Живот и смърт. Проблеми на биоетиката.

От Валентин Бояджиев – психолог и диетолог

 

Живот – от гръцки bios – термин въведен от Ламарк в началото на двадесети век. Единствено човека проблематизира живота. Той е рефлексивен относно живота. Размишлява над него и свързаните с него феномени.

Биоетика – специална наука занимаваща се с етическите проблеми, които възникват при научната намеса в живота като биологичен факт.

Прозход на живота:

  1. Зарадил се вътре в природата в резултат на нейните еволюционни процеси;

  2. Надприроден източник на живота – Бог или друга сила.

Теории за развитието на живота:

  1. Еволюционни – чрез бавно натрупване и усъвършенстване;

  2. Революционни – чрез големи скокове, където качествените промени възникват спонтанно в резултат на количествени натрупвания.

Двете линии на философския проблем на еволюцията:

  1. Материалистична – човекът не е върхът на творението, а само един „еволюирал примат“;

  2. Спиритуалистична (духовна) – човекът е върхът на творението и се търси някакъв висш смисъл и замисъл.

Главната задача на етическото отношение:

  1. Запазнаването на живото в най-доброто му състояние.

Проблемът за смъртта:

  1. Според Платон – живота и смъртта са неразделими противоположности, които се пораждат взаимно.

  2. Според Епикур – „когато ние съществуваме, смъртта още я няма, а когато тя настъпи, ние вече не съществуваме, така че фактически нямаме отношение към нея.“

  3. Според Християнството – живота е безценен дар от Бога и никой няма право да отнема това, което Бог е дал. Смъртта по-скоро е нравствено зло, на което всеки сам се осъжда, ако живее порочно. Само добродетелният живот заслужава безсмъртие.

Евтаназия – доброволното отказване от живота при нетърпими страдания на неизлечимо болен.

Намеса в човешкия геном – генетична промяна, чиито последствия все още не са напълно ясни.

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Разгледайте авторските ми книги в amazon!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама