Трансперсонални състояния на съзнанието (изменени състояния на съзнанието).

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог

Съществуват изменени състояния на съзнанието в хода на които се появяват странни, необикновени, нетипични преживявания. Мисли се, че всеки човек освен биографичното, обикновеното съзнание притежава потенциали за друг тип преживявания, за изменени състояния на съзнанието, които ни откриват, че имаме по-дълбоко „Аз“, по-различно от това, което сме. Тези състояния се наричат трансперсонални или хилохолотропни и са различни съществено от съжденията на обикновеното биографично съзнание.

Характеризират се с:

 1. Хипертрофия/разширяване на възможностите на човека да осъзнава и разбира дълбоко факти и явления, които по принцип са трудно разбираеми.
 2. Загуба на съзнание за „Аз-а“ и сливане с реалността.

В тези състояния човек може да преживее пътуване във времето.

 1. Класическата психология казва, че светът се изучава от физиката и че психичните преживявания и т.н произлизат от физичния свят.

Трансперсоналната психология казва – психичното е толкова реално колкото физичното и двете реалности не са далеч една от друга.

 1. Класическата теза – човек е изолиран от света и противопоставяйки се на него го изучава.

Трансперсоналната психология – между всички форми на живот има глъбинна духовна връзка.

 1. Класическата теза – ежедневното съзнание е най-удобното, от което е изградено съзнанието.

Трансперсоналната психология – възможни са усещания, разум, познание на изключително високо равнище. Съзнание, в което използваме всички наши сили и способности

 1. Класическата теза – изменените състояния на съзнанието са патология или незрялост.

Трансперсоналната теза – тези състояния са естествено нещо за здравия разум

Определени философски школи, особено източни, твърдят че обикновеното съзнание е не само илюзорно, но и ограничено, че е подобно на сън.

Преживяванията и състоянията с трансперсонален характер предполагат интеграция на разумните гледни точки и истините от всички научни и ненаучни школи и направления описващи духовната природа на явленията.

Съединяването на източната и западната мисъл в тази област протича в доста освободен от наука контекст. Натрупва се фактология, която в момента не може да получи сполучливо обяснение и се разширява хоризонта на предположенията.

Какво поражда тези състояния?

 1. Могат да бъдат предизвикани от различни наркотични вещества.
 2. Много от тези състояния са продуцирани от специфични медитативни техники. Медитацията е нещо, което дава възможност на човека действително да се преживее по особен начин и е разработена предимно като психо-терапевтична техника. Възможно е да се постигне и чрез молитви.
 3. Звукови техники – биене на барабани, грохот, мантри, ритуални танци

Психо-терапевтичните практики използват холотропно вентилационно дишане. Социално опасна техника е уединението на различни секти, групи и отделни хора на изолирани места.

Как могат да се обеснят всички неща и до какво водят?

Това са реални факти и много лица, които са ги преживели съобщават за появата на архетипни образи и ако е така все пак някои трябва да отговори на въпроса „Ако са на лице архетипни образи, какво отношение към трансперсоналните продукти и преживявания има съдържанието на колективното безсъзнателно?“, „Какво има в нашата памет?“, „Възможно ли е фантазните построения да получат регистрация в нашата памет и вторично да се преработят до запаметяващи и неузнаваеми образи?“

Трансперсоналната психология работи с понятието „мистичен опит“. Иска да интегрира различни психологии на личността от изток, от запад и от близкия изток. Прави се опит да се въведе понятието „психологическа вселена“.

В преживяванията има следния проблем: „От къде идва съдържанието?“. От нещо висше, недостъпно и непознато за нас или от културния и религиозен опит, който имат хората.

Трансперсоналната психология поставя въпроса за пределите на човешките възможности.

Съществува някаква висша трансцедентна действителност, която обхваща всички явления. „Индивидуалното Аз“ е отражение на големия „трансперсонален Аз“. Идваме от „голямото Аз“ и се връщаме при него. Индивидите могат директно да възприемат тази реалност или „голямото Аз“, като център на духовни ценности. Тези преживявания водят до съществени промени в разбирането на света и себе си. Дават възможност да оценим себе си.

Р.Мецнер – метафори на трансформацията на човешкото съзнание:

 1. Умиране и раждане в ново тяло.
 2. Възвъщане към източника.
 3. Движение от фрагмент към цялост.
 4. Пътуване към местата на силата.
 5. Събуждане от сън.
 6. Освобождение от робство.

Трансперсоналната психология я е измислил А.Маслоу – идеята му е за пиковите преживявания, но те не са прансперсонални преживявания!

Трансперсоналната психология е основа на трансперсоналната психотерапия. Мисли се, че преимуществото на тази терапия е в пълното възстановяване на психичното здраве на човека, докато другите терапии дават частичен/временен успех и не водят към напълно здрава личност.

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама