Геометричен модел за интелекта.

От Валентин Бояджиев – психолог

 

В геометричният модел за интелекта са представени 3 структури на интелигентността:

 1. Операции – име на когнитивните процеси.
 2. Съдържание – типът на опита, знанията, кодовете на знанията.
 3. Резултати – това, до което се достига.

Този модел позволява да направим една съдържателна типология на интелекта, която заслужава внимание. Става дума за 4 вида интелект:

 1. Образен/фигурален тип интелигентност – за хора, които лесно и успешно работят и придобиват опит когато си взаимодействат с вещи, предмети, с техни снимки, изображения в определен смисъл с предметно-практически ситуации. Тази интелигентност не е някакъв нисш тип интелект, но е силно близка до практическата. Можем да я видим в живота и разбира се в експерименти. Има я и у животните. Един гещалтпсихолог К.Дункер изследва с една практическа задача студенти по математика. От изследваното лице се иска да построи махало. В теорията за интелекта съединяването на вещи е прототип на практическото действие. Практическата интелигентност е широкото поле на творчеството.
 2. Абстрактна интелигентност – инициира се от хора, които лесно и успешно работят с цифри, букви, формули, абстрактни знаци и съчетания. Прототип е математическата интелигентност. Тази интелигентност се проявява в чисто абстрактна форма, но и в приложна форма. Прехода от абстрактното към конкретното е специфична математическа интелигентност. В едно общество са нужни 25% с абстрактна интелигентност.
 3. Семантична интелигентност – тази интелигентност е базова за развитието на съзнанието и във висока степен е задължителна за всеки човек. Изразява се в знание на думи, на понятия, разбиране на изречения и свързан текст, извличане на контекстна информация, конструиране на смислово свързан текст, езикова креативност. Предполага ангажирано четене. Много важно е най-близкото обкръжение на детето по какъв начин разговарят.
 4. Социален тип интелект – тази интелигентност и това понятие имат ясна и по-широка територия. Социалният интелект се появява в 2 форми:
 • Интерперсоналнада сме интелигентни по отношение на другите хора, да интерпретираме истинно тяхното поведение, да разчитаме възможно най-добре поведенческия речник, да съпреживяваме проблемите на другия. В по-широкия смисъл интерперсоналната интелигентност е критична личностна характеристика. Кой е интерперсонално социално интелигентен? – възприема другия като ценност. Подхожда с хуманистична хипотеза. Социално интелигентния човек е толерантен към възгледите на другите. Не е източник на агресия и терор. Не генерира напрежение у другите. Склонен е на риск.
 • Интраперсоналната/интроспективна/рефлексивна/азова интелигентност – в дълбок психичен план тази интелигентност се отнася до успешни и успешно вербализирани преживявания. Човек достоверно може да разкаже това, което преживява. Културата на наблюденията върху собствените преживявания има морален аспект. Един от синонимите на социалната интелигентност е морална интелигентност. Всеки човек води диалог със себе си. Поставя си удобни и неудобни въпроси и им отговаря. За да си интроспективно интелигентен, да си интелигентен спрямо себе си, ще рече да си искрен. Това често пъти предполага мъчителна среща със себе си. Не всеки човек има нагласата да се възприема негативно когато има защо. Интраинтелигентността предполага преодоляване на себе си. Тя е интимен процес и смисълът от такава интелигентност получава израз в самоконтрола. Един път призната, една реализирана несправедливост по-трудно се повтаря. Социалната интелигентност не е само толкова – интелигентност, а е доста широка личностна характеристика, която прави възможен и успешен живота на човека с другите хора. Социалната интелигентност е социално психично удобство за всички хора.

4 основни начина да се кодира опита и да провокира определен тип интелигентност:

 1. Образ
 2. Знак
 3. Дума
 4. Поведение

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама