„Накратко“ – 5 понятия от психоанализата. Част втора.

От Валентин Бояджиев – психолог

 

Здравейте приятели! Това четиво може да бъде наречено „четиво за 5 минути“. Ще представя на вашето внимание поредица от статии свързани с психоанализата и в частност нейният понятиен апарат. Понятията тук ще бъдат разгледани накратно и ще бъде казано най-основното за тях. Представените тук изложения на понятията не претендират за абсолютна изчерпателност или иновативност, а имат за цел да насочат читателя и да му дадат най-обща представа за понятийния апарат на психоанализата. Благодаря Ви за проявеното разбиране и приятно минути.

 

Анална еротика – характерна за аналната фаза от сексуалното развитие на детето, проявява се в повишения интерес към продуктите на екскременталната дейност и изпитването на квазисексуално удовлетворение от дефекирането.

Антиципация – предусещане.

Вторична обработка – един от механизмните на работата на съновидението, заключаващ се в прегрупиране и свързване на елементите на проявеното съновидение в повече или по малко хармонично цяло.

Дейност на съновидението – съвкупност от процеси, благодарение на които от скритите мисли на съновидението, соматичните дразнители по време на сън и остатъците от впечатленията от предишния ден се формира проявеното съдържание на съновидението. Сгъстяване, изместване, вторична обработка и нагледно изобразяване на мисли и изказвания.

Едипов комплекс – характерна нагласа на детето по отношение на родителите, която се формира по време на фалосната фаза от сексуалното му развитие, примерно между  четири и пет години. Наречен е по името на древногръцкия цар Едип, който, без да знае това, убива собствения си баща и се жени за майка си. За момчето обикновено е характерен позитивен едипов комплекс (любов към майката и желание за инцестни отношения и едновременно ревност и омраза към бащата, придружени от желанието да го премахне като съперник). Може да се развие обаче и негативен едипов комплекс – любов към бащата и омраза към майката. Двете форми често се съчетават и възниква амбивалентна нагласа по отношение на родителите. Аналогичният комплекс при момичетата (любов към бащата и омраза към майката) – позитивен и негативен – се нарича комплекс на Електра.

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама