Пет понятия от психоанализата.

От Валентин Бояджиев – психолог

 

Здравейте приятели! Това четиво може да бъде наречено „четиво за 5 минути“. Ще представя на вашето внимание поредица от статии свързани с психоанализата и в частност нейният понятиен апарат. Понятията тук ще бъдат разгледани накратно и ще бъде казано най-основното за тях. Представените тук изложения на понятията не претендират за абсолютна изчерпателност или иновативност, а имат за цел да насочат читателя и да му дадат най-обща представа за понятийния апарат на психоанализата. Благодаря Ви за проявеното разбиране и приятно минути.

Абсанс – фр. (absense), пълно изключване от обкръжаващата среда.

Автоеротизъм – нормален, ранен стадий от развитието на сексуалността, при който задоволяването на сексуалните влечения става в отсъствието на някакъв външен обект, т.е. с помощта на органи и участъци от собственото тяло. Пример за автоеротизъм е сученето при бебето, цел на което (заедно с насищането) е получаването на удоволствие.

Аз – подструктура на душевния живот, посредник между свръх-Аза и То, индивида и реалността. Подчинява се на принципа на реалността.

Аз-либидо (Ichlibido) – част от либидото, насочено към собственото Аз. Противостои на обектното либидо и нарцисизма.

Амбивалентност (на чувствата) – наличие на нежни и враждебни чувства, едновременно изпитвани от човек по отношение на едно и също лице.

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама