Логика и мислене.

От Валентин Бояджиев – психолог и диетолог

 

Особености на логиката:

 1. Практическа приложимост – откриване на манипулация, разрешаване на конфликтна ситуация, игра на мисълта.
 2. Логиката е самостоятелна наука и също така важна съставна част от другите науки. Тя разглежда методите на мислене, които се използват в ежедневието и в научните изследвания. Тя не просто е теоретична наука част от философията, а дава умения да подреждаме мислите си, като търсим връзките между тях, да спорим, да задаваме въпроси, да откриваме грешките в различни твърдения.
 3. Парадокс – непреодолимо, неразрешимо противоречие.
 4. Рефлексивност – умението да се самонаблюдаваш и изследваш, да видиш себе си без огледало.

Човекът е мислещо същество, а животните?

 1. Животните (шимпанзетата) използват и усъвършенстват инструменти – човекът също.
 2. Птиците обобщават опита, получен от различни източници, различават бройки от 1 до 5, създават елементарни форми на абстракция и обобщение, сравняват фигури по форма и цвят – човекът също.
 3. Някой бозайници демонстрират бързо учене и емпатия, използват система за комуникация – човекът също.
 4. Животните не различават себе си от средата, в която живеят и поведението им е свързано с биологична наследствена програма приспособена към специфични условия – човекът саморефлектира.

Асоциативност и правене на аналогии – характерен белег на човешкото мислене.

Принципи на асоциацията, определени от Аристотел:

 1. Асоциация по сходство.
 2. Асоциация по контраст.
 3. Асоциация по едновременност или последователност във времето.

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Разгледайте авторските ми книги в amazon!
Час за консултация (за град Варна) можете да запазите на телефон 0894 794 420, на лично съобщение във facebook страницата ми или чрез формата за контакт.
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама