Свобода и избор

От Валентин Бояджиев – психолог и диетолог

 

Свобода“ – „сво“ (свой) и „бода“ (да бъде). Свързана със старобългарската дума „собство“ – „собствена същност“. В латинският и гръцкият свободата се свързва със значението „свободно роден“.

Историческо развитие на идеята:

  1. През Античността – свободата е естествено състояние на човека. Природата се развива като един съвършен механизъм и всяка намеса в този механизъм може да го опорочи.

  2. През XVII – XVIII векПросвещението смята, че човешката свобода е детерминирана от външни условия и закономерности. Волунтаризмът смята, че човешката свобода е заложена в самостоятелната воля на човека. През тези векове се разглежда свободата в две направления: телесна и душевна (Декарт, Лайбниц, философите от платонически тип).

  3. В християнството – говори се за един пред-избор направен от прародителите на човечеството Адам и Ева. Те опитали плода на познанието, били изгонени във физическия свят и от там нататък били принудени да избират, а и ние след тях. Но изборът е свободен и се постига чрез волята. Идеята за избора е доразвита от Ерих Фром („Бягство от свободата“) – след като човек постигне свободата, той получава и съответната отговорност!

Мислите на великите:

  1. Свободата, Санчо…“ е един от най-прекрасните дарове, които небето праща на хората…

  2. Кант говори за страстта към свободата – порива на духа да осъществи най-пълно живота и в същото време да отиде отвъд неговите дадености към сферата на неосъществимите възможности. Говори за порядъчността като ръководство в свободата – свободата се състои в действието на разума по осъзнаването на дълга, преди себе си, пред другите, пред цялото човечество.

  3. Карл Ясперс – „Човек, за да бъде наистина човек, трябва да е свободен.“

  4. Русо – „подчинението на закона, който човек сам си предписва, е свобода.“

  5. Барух Спиноза – Свободата да желаем е свободата „за“. Малкото дете смята, че „свободно“ желае млякото. Желанията на хората са предопределени, те си съществуват „по природа“. Така че ние просто избираме вече „избраното“ – с една дума, изборът не съществува.

  6. Екзистенциалистите – свободата на избора се крие в това „как“ – как да се отнасяме към…, как да се бунтуваме, как да преодоляваме трудностите и т.н.

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Разгледайте авторските ми книги в amazon!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама