„Накратко“ – 5 понятия от психоанализата. Част осма.

От Валентин Бояджиев – психолог

 

Уважаеми дами и господа! Това четиво може да бъде наречено „четиво за 5 минути“. Ще представя на вашето внимание поредица от статии свързани с психоанализата и в частност нейният понятиен апарат. Понятията тук ще бъдат разгледани накратно и ще бъде казано най-основното за тях. Представените тук изложения на понятията не претендират за абсолютна изчерпателност или иновативност, а имат за цел да насочат читателя и да му дадат най-обща представа за понятийния апарат на психоанализата. Благодаря Ви за проявеното разбиране и приятни минути.

Покриващи спомени – запазени в паметта спомени за събития от първите 5-6 години от живота на детето, които се отличават с особена яркост и изглеждат като че ли незначителни. Благодарение механизма на изместването те сякаш „покриват“ най-съществените спомени от детството, които са подложени на изтласкване. Тяхното съдържание може да бъде извлечено с помощта на психоанализата.

Предсъзнавано – психични съдържания, които в дадения момент са несъзнавани, но могат лесно да бъдат осъзнати.

Пренос – пренасяне от пациента върху психоаналитика на чувства, изпитвани към други хора. Позитивен или негативен.

Принцип на реалността – отчитане на реалните условия и възможности за удовлетворяване на влеченията. Противостои на принципа на удоволствието.

Принцип на удоволствието – стремеж да се избягва неприятното и да се получава максимум наслаждение.

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама