„Накратко“ – 5 понятия от психоанализата. Част седма.

От Валентин Бояджиев – психолог

 

Уважаеми дами и господа! Това четиво може да бъде наречено „четиво за 5 минути“. Ще представя на вашето внимание поредица от статии свързани с психоанализата и в частност нейният понятиен апарат. Понятията тук ще бъдат разгледани накратно и ще бъде казано най-основното за тях. Представените тук изложения на понятията не претендират за абсолютна изчерпателност или иновативност, а имат за цел да насочат читателя и да му дадат най-обща представа за понятийния апарат на психоанализата. Благодаря Ви за проявеното разбиране и приятни минути.

Нарцисизъм – привързаност на либидото към собственото Аз.

Невроза – психическо разстройство, симптомите на което изразяват в символична форма породилия го конфликт, частност конфликта на сексуалните влечения и влеченията на Аза.

Несъзнавано – съдържания на психичния живот, за които човек не подозира нищо в течение на дълго време или въобще не е знаел за тях. Има два вида несъзнавано – предсъзнавано и несъзнавано в собствения смисъл на думата. В динамичен смисъл несъзнавано може да се нарече това, осъзнаването на което, за разлика от предсъзнаваното, изисква значителни усилия или въобще е невъзможно. Според Фройд несъзнаваното може да бъде ниско (неконтролираните сексуални и агресивни влечения на То), така и високо (дейността на Свръх-Аза).

Обектно либидо – тази част от либидото, която е насочена към един или няколко обекта и противостои на Аз-либидото.

Орална еротика – характерна за оралната фаза от сексуалното развитие на детето, проявява се в смученето. 

Реклама