Основните морални въпроси днес и етиката на бъдещето.

От Валентин Бояджиев – психолог и диетолог

Мислите на големите:

 1. Според Кант – „всички наши действия се отнасят към бъдещето“

 2. Според Сартр, човекът съзнателно се проектира в бъдещето.

 3. С предвиждането, с устремяването към бъдещето човек определя настоящото си битие.

 4. Според Понти – днешното време се нуждае от един нов хуманизъм, който осъзнава случайността и се отказва да търси обяснение на всичко или да морализаторства.

 5. Забързаното ежедневие на модерния човек и активността му, не му оставят време за „размисъл“. Той мисли главно за утрешния ден, а всеки ден носи своите условия и ситуации на избор. А това от своя страна не предполага кой знае колко устойчив и универсален морал.

 6. Според Лайбниц – времето тече много повече на идеи, околкото на „векове“ или „епохи“.

Проблемите на настоящето и перспективите на бъдещето:

 1. Трудната задача на съвременната цивилизация да съхрани мира, чрез развитието на една обща нравственост.

 2. Видоизменянето на ценностите по посока на тяхното пазарно схващане – капиталът на културата.

 3. Смисълът на човешкия живот срещу безразличието към самия себе си.

 4. Съхраняването на народа чрез създаването на национални ценности и др.

 5. Ползата от философията като цяло.

 6. Целта на цивилизацията?

Етиката на бъдещето:

Според Федерико Майор – „Етиката на бъдещето е етика на крехкото и нетрайното. Ние трябва да предадем на бъдещите поколения едно наследство, което да не е непоправимо накърнено и замърсено.“

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Разгледайте авторските ми книги в amazon!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!

Реклама