Група на връстниците. Видове юношески групи.

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог

 

Група – социална общност от хора, обединени на основата на взаимна дейност или общуване.

Социализация – процес, при който хората се научават ефективно да спазват и съобразяват своите действия с общоприетите за дадена култура норми. Възпитанието е основният механизъм за това.

Група на връстниците – общност от близки по възраст индивиди, обединени от общи ценности, интереси и взаимно доверие.

Девиантен – противопоставящ се на общоприетите норми.

Юношеска субкултура – особеностите отличаващи начина на живот на юношите от този на възрастните.

Функции на този вид група (юношеската група):

  1. Канал на информация;

  2. Източник на опит;

  3. Преживяване на емоции;

  4. Откриването на половите различия в общуването;

  5. Свободата в отношенията;

  6. Ние” и „Те”;

  7. Прави като другите; конформизъм

Приятелство – най-висока степен на емоционална привързаност и близост в общуването.

2 основни вида групи:

  1. Формални – групи сформирани по външни критерии (училищния клас)

  2. Неформални – групи сформирани спонтанно (по интереси, територия)

Често двата вида групи се преливат една в друга. Учениците от един клас (формална група) често стават и неформална група (по интереси).

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама