Бихейвиоризмът е американско течение в психологията противоположно и противополюсно на всички психологии, които обявяват за свой предмет нещо психично, някаква психика.

Формално възниква през 1913 година когато Джон Уотсън пише програмната статия „Психологията в гледната точка на бихевиориста“. Той казва, че психологията е естествено наука, която има за задача да изучи поведението на живия организъм от дъждовния червей до американския студент. Интроспекцията е ненаучен метод. Предмет на психологията е поведението разбирано като наблюдаемо и измеряемо физическо действие или физиологична реакция. Според него между човека и животните няма разлика. Трябва да се открият общите закони на поведението. „Ако искаме да изучим живия организъм, трябва да изучим неговите реакции и стимулите, които го пораждат.“

S -> R
S – стимул   R – реакция (поведение)
Тази формула описва класическото лице на радикалния краен бихевиоризъм

Стимулите са също  наблюдаеми факти, които пораждат реакция. Тук се забелязва и вечният проблем пред психологията – да се управлява и контролира човешкото поведение.

Философска основа на Бихевиоризма е позитивизма и прагматизма. Предмет са наблюдаемите неща. Друг източник на бихевиоризма е руската рефлексология. Руският учен Иван Павлов се съсредоточава върху стимула (S) и явлението „основни рефлекси“, а Джон Уотсън върху реакцията (R).

Бихевиоризмът още така наречен „Мускулна психология“ и „Поведенческа психология“. За тях е приемлив лозунга „Всичко подлежи на научаване“, тъй като е вярно, че хората реагират на стимули и че хората се научават да реагират. Така те стигат до идеята, че връзката между стимул и реакция се нарича навик. 

Но те допускат една съкрушителна грешка във формулата S -> R, а именно, че пространството между стимул и реакция е оставено празно, а е място на психиката, на съзнанието. 

С. Л. Рубинщайн (1889-1960) в книгата си „Битие и съзнание“ пише за двойната детерминация на поведението – детерминирано отвън и отвътре. Има вътрешни условия, които преработват, модифицират, изменят, усилват или отменят влиянието на стимула (S) и формират поведението (R).

По този начин бихевиоризма си прави некролога сам!

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!

Реклама