Нива на морална зрялост. Емоционалния живот на човека.

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог

 

3 нива на моралното развитие според Лоуренс Колберг:

  1. Предконвенциален стадий („доморално” ниво) – правилата се спазват заради избягването на наказанието или получаване на награда.

  2. Конвенционален стадий (стандартен, условен морал) – правилата се спазват без обсъждане и подлагане на съмнение.

  3. Постконвенционален стадий (автономен морал) – моралното решение се превръща в личен избор. Човек се опира на собствената си съвест след като е обмислил и преценил условността на нравствените правила.

Емоции – преживявания възникващи в даден момент.

Чувства – преживявания от висш порядък свързани с удовлетворяването на социалните потребности.

Емоционални състояния:

  1. Настроение – кратко или продължително и устойчиво емоционално състояние, украсяващо всички наши преживявания. Служи като фон.

  2. Афект – кратковременна бурно протичаща и извънредно интензивна емоционална реакция.

  3. Стрес – емоционално състояние, предизвикано в обстановка на неочаквано напрежение.

  4. Фрустрация – крайна степен на неудовлетвореност, водеща до дезорганизация на личността и предизвикваща силно и отрицателно емоционално преживяване.

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама