Моралното развитие на личността.

От Валентин Бояджиев – психолог-консултант и диетолог.

 

За да проучи по какъв начин протича нравственото развитие на децата, американският психолог Лоурънс Колберг решава през 1958г. да проведе изследване. Под нравственост се разбират неписаните правила, които определят как трябва да постъпваме спрямо другите и как да оценяваме поведението на другите. За целта той съставя няколко нравствени/морални дилеми и ги представя на 75 момичета и момчета от различни възрасти като внимателно изслушва техните мнения. Интересува се не толкова от отговорите, които дават децата, като например „прав е“ или „не“ колкото от аргументите, с които те защитавали своето мнение. В зависимост от обосновката, която децата дават Колберг определя 3 нива/равнища в нравственото развитие:

  1. Предконвенционален – характерен за деца между 4 и 10 години. Съжденията на това равнище се определят от аргументите свързани с външните обстоятелства и не се взема предвид гледната точка на другите. Дели се на 2 стадия:
  • Стадии 1„ориентация към подчинение и наказание“. През този стадии децата са ориентирани към последиците от действието, а не към анализа на подбудите или причините за това действие. Според тях добро е това поведение, което не се наказва.
  • Стадии 2„стадии на личния интерес“. В този случай аргументите се определят в зависимост от личната полза, която може да се извлече от постъпката. Става ясно, че хората са ценност само тогава когато представляват интерес за този, който извършва постъпката.

2. Конвенционален – отнася се за деца между 10 и 13 години. Период, в който са ориентирани към мнението и оценката на другите хора. Това равнище обхваща 3 и 4 стадии:

  • Стадии 3„доброто дете“ или ориентация към одобрение от страна на другите. Децата разглеждат поведението като добро, ако доставя удоволствие на другите и е свързано с одобрение. Оценяването тук включва както оценката на последиците, така и оценката на намеренията.
  • Стадии 4„ориентация към законност и ред“ – през този стадии съжденията на децата се основават към властта и законите. Като поведението се оценява като добро, ако съответства на тези норми.

3. Постконвенционален – развива се след 13 годишна възраст и според Колберг това е равнището на истинската нравственост и на него човек съди за поведението основавайки се на своите собствени критерии, което предполага високо умствено развитие. Двата стадия са:

  • Стадии 5„ориентация към обществен договор и демократичност“ – оправданието на постъпката се извършва въз основа на уважение към демократично взетото решение или въобще на уважението на правата на човека. Тук ценността на личността се определя от правата на човека предполагащи равенство на всички хора независимо от това в какви лични или делови взаимоотношения се намират един с друг. В определени обстоятелства човек може да вземе решение да пристъпи закона, за да спаси другия.
  • Стадии 6 – „стадии на ориентация към универсални принципи“ – постъпката се класифицира като правилна, ако е продиктувана от съвестта, независимо от законността или мнението на другите хора или с други думи, човешкият живот е ценен сам по себе си и не би следвало да има причина да се наруши този универсален принцип.

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама