Основни въпроси на психологията.

От Валентин Бояджиев – психолог

Независимо от принадлежността на изследователите психолози на определени психологични школи, съществуват някои основни въпроси към решаването на които много от психолозите насочват своя изследователски интерес.

  1. Първият основен въпрос в психологията е за съотношението между биологичното и социалното у човека.  

    Този въпрос в психологията се получава като наследство от философите в Древна Гърция. Според Аристотел, един от изследователите на този проблем, в съзнанието няма нищо, което човек получава по наследство, тоест от природата. Всичко, което човек притежава в своето съзнание е дошло от външния свят чрез усещанията. Платон счита, че характерът и интелигентността са широко унаследени и основните идеи на съзнанието са вродени. Английският философ Джон Лок счита, че при раждането на човека съзнанието му може да се оприличи като „празна дъска“ (tabula rasa) и знанията, които придобива човек се записват на тази дъска чрез усещанията. В съвременната психология този основен въпрос се конкретизира по съответния начин, например: някои изследователи проверяват въпроса дали интелигентността, характеристиките на личността, отклоненията в психичното развитие се влияят по-силно от наследствените фактори или от социалната среда. Други въпроси са например: усвояването на граматиката на езика от децата се определя в по-голяма степен от наследствените фактори или социалната среда. Може ли наследствеността да повлиява на навиците за хранене и сексуалното поведение на човек. В зависимост от начина, по който се решава този проблем за съотношението между биологичното и социалното за проявите на психиката, изследователите се делят на три основни групи:

I. Биологизаторско направление – според представителите, на което решаващо за психологическото развитие е това, което човек получава в наследство. На социалната среда се преписва или минимално влияние или изобщо се изключва да има влияние.

II. Социологизаторско направление – според които независимо от това, което човек получава по наследство, решаващо за неговото развитие е влиянието на социалната среда.

III. Третото направление считат, че социалната среда влияе и работи върху това, което човек е получил от природата. Според тях трябва да се търси единствено влиянието на биологичните и социалните фактори.

 2. Вторият въпрос на психологията е въпроса за съотношението между стабилност и изменчивост на психичното. 

По конкретно този основен въпрос се изразява в търсенето на отговори на следните въпроси:

     Личностните качества затвърждават ли се с възрастта или се променят?
Може ли да се счита, че нервното бебе ще стане нервен възрастен?
Възможно ли е срамежливото дете да се превърне в лидер през юношеството?

   3. Третият въпрос в психологията е за съотношението между рационалното и ирационалното. 

     Този въпрос намира израз в конкретните въпроси: Заслужава ли човек названието, което е получил – хомосапиенс? За в много случаи поведението на човек се влияе по-силно от внушените идеи, отколкото от логически обоснованите аргументи, даже в случаите, когато те са подкрепени от статистически факти?

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама