Личностна теория за нагласата. Идеи и възгледи на Д. Узнадзе.

От Валентин Бояджиев – психолог

 

Дмитрий Узнадзе е ученик на Вунд живял от 1886 до 1950 година. Грузински учен, психолог и философ разработил личностната теория за нагласата.

Нагласата е несъзнателно състояние, модус на личността, която се появява при наличието на две условия:

  1. Възникнала актуална потребност.
  2. Ситуация да бъде задоволена.

Нагласите са преди всичко потребностно отражение на реалността и в този смисъл – емоционално оформени. Няма нагласа без емоция.

Нагласите могат да бъдат позитивни и негативни. НЯМА правилни и неправилни!

Те са несъзнателни инструкции как да реагираме. Някои нагласи могат да се фиксират и стереотипизират. 

Съществуват различни видове нагласи:

  1. За практическа дейност.
  2. Към социални обекти (социални нагласи).
  3. Към църквата.
  4. Към социални контакти (такова предразположение има когато несъзнавано се цели контакт).
  5. Към собствените психо-физични сили.
  6. Творчески нагласи (креативност), към  това да се изменят/променят нещата винаги.

В социалната психология можете да срещнете това понятие в много по-свободна употреба. Трябва да се има предвид, че се разглежда като съзнавана и несъзнавана активност.

 

Ако статията Ви е харесала:
Харесайте facebook страницата ми!
Намерете ме във linkedin!
Абонирайте се за канала ми в youtube!
Благодаря Ви! Лек и успешен ден! Поздрави ВБ!
Реклама